A Dunacorp hálójában

 Tudósítás Dabasi Tamás csomádi sajtótájékoztatójáról

A hallottak alapján arra következtethetünk, hogy a Dunacorp Faktorház főtevékenységként bűnözésre szakosodott, azaz szélhámossággal, fenyegetéssel és zaklatással szedi meg magát a saját hasznára

A “Dunacorp üzlet”

A sajtótájékoztatóra október 11-én, Csomádon az Akácos út 13. szám alatt, a Dunacorp Faktorház Zrt. székhelye előtt került sor, erre a címre több cég is be van jegyezve, erről tanúskodik felvételünk is.

Dabasi Tamás elmondta, hogy a Dunacorp Faktorház Zrt. nemtelen eszközökkel zaklatja és fenyegeti az adósokat.
Megtudtunk, hogy nem ritka, amikor egy napon belül a fenyegetőző függő ügynökeik, akár 20 vagy több alkalommal is hívogatják a kiszemelt áldozatot, különböző álnéven és telefonszámokon.
Azt is többen nehezményezték, hogy nemcsak hatósági erőszak alkalmazását – értsd karhatalmi erőszakot -, hanem cigány-maffia támadást is kilátásba helyeztek a meggyőzés érdekében.
Az arctalan, etikátlan és törvénytelen eszközök alkalmazása nemcsak felháborító, de bicskanyitogató bármely jobb érzésű ember számára.
Ez pedig tűrhetetlen.
A Fehér Kéményseprők és az Otthonvédők feljelentést tettek nem csupán a megengedhetetlen eljárás miatt, hanem azért is, mert a megfélemlítettektől kizsarolt pénzek sorsa enyhén szólva is kétséges.

Bizonyíthatóan, sem az adós tartozását nem csökkentik, sem az államkasszát nem növelik adó formájában. Nagyon is valószínű, hogy a bűnszövetkezetben elkövetett zsarolás a saját zsebük megtömését szolgálja.
Az adósok között többen is voltak, akik a fenyegetettség hatására fizettek, méghozzá havi rendszerességgel, egyikük, aki havi 10.000Ft-ot fizetett, elszámolást kért (a képen látható) s meglepve látta, hogy befizetései nyomán az adóssága semmit sem csökkent, sőt! Nos, mi is meglepődtünk a 2 db papírlap tartalmán és formáján, egyrészt mert a közölt számok értelmezhetetlenek, hiányosak volt, másrészt mivel nem lehet eldönteni, mégis miféle aláírást másoltak rá valahonnan. Olvashatatlan név, hivatalos bélyegző sehol, oldalszám sehol, fejléc is csak az egyik lapra jutott. Egyéb gyanús jelekről nem is szólva.

A hallottak alapján arra következtethetünk, hogy a Dunacorp Faktorház főtevékenységként bűnözésre szakosodott, azaz szélhámossággal, fenyegetéssel, és zaklatással szedi meg magát a saját hasznára.

A Dunacorp „előélete” érdekes következtetésekre ad okot, de erről később. Dunacorp néven nem csak részvénytársaság, de kft is létezik.
A sajtótájékoztató a Dunacorp ZRT. hivatalos székhelyére, Csomád, Akácos utca 13. szám alá volt meghirdetve. Noha, a Fehér Kéményseprők elnöke értesítette a céget, hogy a megadott napon felkeresi őket a hozzájuk érkezett panaszok ügyében, azonban zárt ajtót talált. Az épület előtt folyó tájékoztatás ideje alatt nem mutatkozott senki, bár a házban égett a villany.

Dabasi Úr tájékoztatásából az is kiderült, hogy, a zsarolással, fenyegetéssel szerzett ellenőrizetlen bevételei után nem fizet adót a Dunacorp Faktorház Zrt.

A Fehér Kéményseprők felhívására jelentkező károsultak közül sokan arról számoltak be, hogy a telefonterror – a zaklatás és a fenyegetés – hatására, fizettek, nem is keveset, mint megtudtuk a havi 10.000Ft-al, már nem is érik be. Így, ha csak 50.000Ft-al számolunk és csupán 100 fővel havonta, akkor az elmúlt 3 év alatt 180millió forintot, azaz évente 60 milliót vágtak zsebre úgy, hogy az adósok tartozása nem csökkent, és el sem számoltak vele senkinek. Azonban attól tartunk, ez az összeg sokkalta nagyobb.

Pedig a cégnek vannak bevallott bevételei is. A 2011-ben hivatalosan 8 fővel működő cég (ebbe nem számítjuk bele a függő ügynököket) a 2010-ben bevallott 390.847.000Ft-ról 1.487.275.000Ft-ra növekedett.
2010-ben még 5 fővel dolgoztak, akiknek akkor különböző bérjellegű juttatásokra 10,7 milliót, 2011-ben pedig már 16 millió Ft-ot fizettek ki.
2010 2011
De az anyagi jellegű ráfordításaik ennél látványosabban növekedtek, – de tartoznak
(anyag jellegű ráfordítások – ide tartoznak az igénybe vett szolgáltatások, kiküldetések, számítógépek, autók, telefon, stb. költségei is.)

Lássuk a Dunacorp hátterét, környezetét
Már említettük, a „Dunacorp” név elég megtévesztő, hiszen ezzel az előnévvel nem csak ZRT-t, hanem KFT-t is jegyeztek be. Sőt több „töröve”, valamint illetve „nem bejegyezett” jelöléssel ellátott Dunacorp előtagú cégnevet is találtunk. De végül egy KFT és egy ZRT működik aktívan ezen a néven, különböző adószámokkal, és székhellyel.

A részvénytársaságot 1999. április 1-sején (bolondok napja) vették cégjegyzékbe 13-10-041067-es számon. (Adószám: 11827380-1-13) Ekkor pénzkölcsön nyújtása – faktorálás* (v. faktoring) és forfetírozás** tevékenységre kapott engedélyt.

*faktorálás a hitelből, szolgáltatásból, áruforgalmazásból származó követelések adásvételét jelenti. Ekkor az eredeti hitelező elveszíti jogait az adóssal szemben, melyek a faktorálót illeti meg.
** forfetírozás: számlarendbe foglalt, középlejáratú követelések engedményezése -> Az engedményezés pedig egy olyan jogügylet, amely során a jogosult a követelését harmadik személyre ruházza át. A követelés átruházása jogszabály vagy hatósági rendelkezés folytán történhet ez az „átszállásnak” vagy a felek között létrejött szerződés alapján. A korábbi jogosult az engedményező, az új jogosult pedig az engedményes.

Mint a táblázatból is látszik magát az 1998-ban keletkezett létesítő okiratot is folyamatosan változtatták az elmúlt években, utoljára 2012-ben épp a 17. változtatásnál tartottak rajta.
A Dunacorp Faktorház Zrt. 1998. október 19-én alakult, jogelődje a Dunacorp Faktorház Projectszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft volt. 2009.09. 1-sején helyezte székhelyét Csomádra, az Akácos út 13-ba.
Jegyzett tőkéje 60 millió forint (60db 1 millió névértékű névre szóló törzsrészvényben) Bevallásuk meg nem nevezett szerint belföldi magányszemélyek és társaságok a tulajdonosok, akiknek a részesedése nem haladja meg a 10%-ot.

2008-ban a Dunacorp Faktorház Zrt. székhelye a Budapest VI. kerületi Podmaniczky utca 71. 3. em. 2-ben volt, ekkor egyszemélyes társaságként működött. Tulajdonosa 100%-ban a Deltacorp 2000 Kft., mely szintén a 1064 Budapest Podmaniczky utca 71. 3. em. 2. szám alatti székhellyel van bejegyezve.
A ZRT. vezérigazgatója Virág Attila, aki egyúttal az igazgatóság elnöke is volt, székhelye. (A személyi jellegű ráfordítások összege 11,5 millió-, az anyagi jellegűek pedig 16,1millió forintra rúgtak)
Az igazgatóságnak tagja volt még Nagy Husszein Tibor, aki vezérigazgatói minőségben szintén jogosult volt az önálló képviseletre, akár csak Dr. Pápai Éva igazgatósági tag, aki úgyszintén vezérigazgatóként volt jogosult a cég önálló képviseletére, s aki munkáját munkaviszony keretében látta el, és 3 tagú felügyelő bizottsággal működött. A felügyelő bizottság tagjaként Bárdi Jenő (Pécs) – FB. elnök, Tary Katalin Györgyi (Tószeg) és Molnár Lászlóné (Tószeg) látták el a munkát.

A 2009-es év azonban változásokat hozott, Varas-Tóth Viktor ügyvezető, a Deltacorp 2000 Kft. – mint a Dunacorp Zrt. egyszemélyes tulajdonosa – képviseletében, a Dunacorp Faktorház Rt. 2008. évi mérlegét elfogadta, ahogy májusban Virág Attila, és Bárdi Jenő lemondását is. A Dunacorp Zrt. képviseletét Jobbágy János (Diósd) ügyvezető és igazgatósági tagként vált jogosulttá ellátni. Ekkor 3 fő volt az állományi létszám. A személyi jellegű ráfordítások összege 2009-ben 10,2 millió, az anyagi ráfordításoké pedig 17,2 millió forint volt. Ekkor történt meg a fent említett székhely váltása is, Csomádra. A cég saját tőkéje 61,88 millió mely, meghaladta a jegyzett tőkét (60 millió), a mérleg szerinti eredményt azonban -22,44 millió forintra hozták ki.

A neveket nem öncélúan emeltük ki, mivel a későbbiek során más cégeknél is visszaköszönnek.
A kapcsolódó cégek és személyek áttekintésével folytatjuk

Szász Gerda – Arató Péter – Szabad Riport Tudósító Iroda
videó – Audie, fotók – Fort A.

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Kategória: Arató Péter, OTTHONVÉDELEM, RIPORTOK, Szász Gerda, Szerzők
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.