Magatok alatt vágjátok…

Az istenhívőnek minden a javát szolgálja. Ez igaz mozgalmunkra. Folyamatosan érezzük, tapasztaljuk, hogy bármilyen irányt vegyenek a történések, azok végül mindig a javunkra fordulnak. Akármilyen lépést teszünk, vagy akármilyen külső történés essen, abból végül mindig pozitívan kerülünk ki, minden a javunkra válik. Persze ez életszemlélet is, de ennél jóval többről van szó. Valóban odafigyelnek ránk ott fent!

Nem csak a magunk által megszabott cselekvések végződnek a lehető legmegfelelőbben (ahogy a ki nem teljesedett tervek sem véletlenül nem valósulhatnak meg), de még az ellenséges tevékenység is rendre a javunkra válik. Pl. ha a hatalom betiltotta a központi Becsület Napja megemlékezéseket, hamarosan országszerte peregtek a dobok, gyulladtak a mécsesek a februári éjszakában. Az üldözés nem megtör, hanem erősít.

Az ezt felfogni képtelen hatalom pedig maga alatt vágja a fát. Meggondolatlan fellépéseivel nemhogy nem akadályozza a mozgalmat, de még inkább segíti is. Jelenleg ismét széles fronton kezdődött fellépés ellenünk – vagy inkább a fellépés alapozása. Hangulatkeltés az Athena és a különböző hírekbe való keverésünk által, ellenpropaganda a hatalom által potenciális célkörünknek vélt nemzeti oldalon, szövetségeseink ellehetetlenítése és elvágása, stb. De újra napirendre került a kezdeti években jellemző, mára primitívnek és egyszerűen szánalmasnak tekinthető, egyéneket célzó furkálódás is. Egy-egy bajtársunk, híveink megkeresése, ilyen vagy olyan módszerrel együttműködésre való agitálás folyamatosan előfordult az elmúlt időkben is. Azonban a „kirúgatunk a munkahelyedről” stílus az elhárítás óvodájának tekinthető.

Nem csak szánalmas, hanem kétélű is. Legtöbbünknek nincs jól fizető állása, tehát egyik munkahely olyan, mint a másik. Akinek valamivel stabilabb a helyzete, annak a munkájára több időt is kell szentelnie. Ha tehát a munkája elúszna, akkor több idő jut a mozgalomra.

Értjük persze, hogy más oka is van ezeknek a lépéseknek. Ha végzetes lépésre szánja magát a hatalom, akkor primitív bűnözőknek szeretne minket bemutatni. Amit bizony zavar az a kép, ha esetleg egyetemi tanárok, mérnökök, rendőrök, katonatisztek, stb. vannak sorainkban. Azonban külső köreink épp elég kiterjedtek ahhoz, hogy ezt az aknamunkát értelmetlenné tegyék. Egy-egy embert megcélozhatnak, de ez már itt kevés lesz.

A külső körökben végrehajtott műveletek egyébként is veszélyesek. Inkább felrázzák az embereket, mintsem leválasztanák rólunk. Aki esetleg úgy gondolta, hogy nem olyan vészes ez a rendszer, esetleg ezért vagy munkája miatt nem kötődött olyan szorosan a mozgalomhoz, saját bőrén kénytelen tapasztalatot szerezni – veszteni valója pedig így egyre kevésbé lesz.

Ha pedig egy képzett nyomdásznak ellehetetlenítik a más területen végzett munkáját, mikor pont nyomdászra van szükségünk… Nos, Isten útjai kifürkészhetetlenek!

Kovarcz Emil – Jövőnk.info

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: CIKKEK, ELEMZÉSEK / ÖSSZEFOGLALÓK | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.