Újratöltve: “Én a dolgozó nép fia!…” – A Magyar Néphadsereg Katonai Esküje

c3a9n-a-dolgozc3b3-nc3a9p-fia-_-hazc3a1mat-megvc3a9dem-b

…”Esküszöm, hogy hazámat… minden külső és belső ellenség ellen életem feláldozásával is megvédem. Az ellenséggel soha a legkisebb egyetértésbe sem bocsátkozom, ellene mindenkor, mindenütt bátran és férfiasan harcolok…”

Olvasóink közül sokan ismerik ezt az esküt. Sokan le is tették, fiatal korukban:

A Magyar Néphadsereg Katonai Esküje:

“Én … … a dolgozó magyar nép fia esküszöm, hogy a Magyar Népköztársaságnak hűséges katonája leszek.

A népköztársaság alkotmányához, törvényeihez és törvényes rendeleteihez híven, becsülettel teljesítem kötelességemet. Elöljáróim és feljebbvalóim parancsainak engedelmeskedem.

Esküszöm, hogy hazámat, a Magyar Népköztársaságot minden külső és belső ellenség ellen életem feláldozásával is megvédem. Az ellenséggel soha a legkisebb egyetértésbe sem bocsátkozom, ellene mindenkor, mindenütt bátran és férfiasan harcolok. Zászlóinkat szabadságharcos elődeink példáin lelkesülve győzelemre viszem.

Parancsnokaimat, zászlóinkat, elvtársaimat megvédem, csapatainkat, fegyvereinket és egyéb harci eszközeinket el nem hagyom. A katonai ismereteket elsajátítom. Példaadóan viselkedem és a fegyelmet minden törvényes eszközzel fenntartom. Alárendeltjeimről a legjobb tudásom szerint gondoskodom, őket öntudatos hazafiakká és a népek szabadságának harcosává nevelem.

A fegyveres erők vagyonát, és más népi vagyont megőrzöm és megőriztetem. A szolgálati és államtitkot híven megtartom.

Békében és háborúban egyaránt népünk igaz fiához méltó módon viselkedem, becsülettel élek és halok.

Ha pedig eskümet megszegem, sújtson a népköztársaság törvénye és dolgozó népünk megvetése.”

***

Mi úgy gondoljuk, hogy ez az eskü, még mindig aktuális. – Sőt. Most vált azzá igazán.

A Népköztársaság Mozgalom

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Kategória: JEGYZETEK | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.