A hitel, a bankok trójai falova 1. – (Újratöltve)

Ez a cikksorozat 6 évvel ezelőtt készült. Ám főbb elemeiben még mindig aktuális, sőt, soha ilyen aktuális nem volt még mint manapság, amikor ez évben rekord mennyiségű kilakoltatás prognosztizálható.

– …”az adós fizessen bármennyit, fogja be a száját és tűrje birka módjára, ha becsapják, kifosztják és megalázzák, mert neki az a legjobb. (Ergo, ha akasztani viszik, egyetlen dolgot kérdezhet: „Kötelet is vigyek, vagy ott kapom?”)…

E cikksorozat célja hogy egy rendező elv mentén világítson rá olyan tényekre, amiket ugyan sokan ismernek, azonban az összefüggéseket ilyen megvilágításban talán nem vizsgálták még. Az apropója pedig egy hatásában igen kártékony videó, melynek célja az Otthonvédők megosztása, az adósok elbizonytalanítása és tétlenségre kárhoztatása.

A címben említett falovat túl sokan tolják; a bankok, a bankokkal szövetséges vagy függő viszonyban lévők, mint a banklobbisták, a multi cégek vezetői, a politikusok – párt függetlenül -, a törvényalkotók, a média, no meg a „szakma”.
Ők ennek a globális csalásnak a haszonélvezői.
Az RTL csatorna szintén ebbe a csoportba tartozik

Agymosás, hangulatkeltés, fenyegetés

„Házon kívül” stábja készített egy félrevezető kártékony hatású videót, mely épp ezért sok vitát váltott ki, egyebek mellett blogokban és közösségi oldalakon csaptak össze a vélemények. A hozzászólók úgy értelmezték a „Házon kívül” riporttal elegyített kondicionálását, ahogy elképzeléseikbe belepasszolt, vagy szándékaiknak megfelelt. Ki-ki vérmérséklete és ismeretei szerint nyilvánított véleményt.
Azonban nem az eltérő vélemények vagy hozzászólások vizsgálatával kívánunk foglalkozni, hiszen, ahogy a mondás tartja, a hír szent a vélemény szabad.

S ha igaz, hazánkban is szólás- és vélemény-nyilvánítási szabadság van. Elvileg.
Legalábbis az egyenlőbbeknek, például a szoborrongálóknak. (Gondoljunk itt a Horthy szobrot festékkel leöntő Dániel Péter úgynevezett véleménynyilvánítási szabadságára.)
Bár a mondás úgy is szólhatna, hogy a hír szent, a vélemény drága, pláne, ha sajtópert kreálnak belőle.
Azonban a mi jelmondatunk „Az Igazság semmitől sem fél! – Csak attól, ha elhallgatják.” jegyében mi nem hallgathatunk.

Az ominózus véleményformálásnak szánt videó lényegében a következőket szándékozta a begyepesedett agyakba ültetni:
– az adós fizessen bármennyit, fogja be a száját és tűrje birka módjára, ha becsapják, kifosztják és megalázzák, mert neki az a legjobb. (Ergo, ha akasztani viszik, egyetlen dolgot kérdezhet: „Kötelet is vigyek, vagy ott kapom?”)

– az adós ne szegüljön szembe a végrehajtókkal, a kifosztóival, különösen ne a hitelező csaló multikkal, mert a tetejében még meg is megbírságolják, és még rosszabbul jár
– az adós ne pereskedjen, mert ez esetben is ő húzza a rövidebbet
– az adós, mindegy miből, akkor is fizessen, ha már nem jut élelemre és lakhatásra sem.
– a bankoknak akkor jó, ha az adósnak is jó (sic!) – sugallta az elemző
– ha az adós nem tud fizetni, akkor a banknak az kockázat (sic!)

A kódolt agymosás mibenléte

A videó azt sugallja, hogy lám-lám, kár volt az Otthonvédők fizikai segítségét elfogadnia, mert még meg is bírságolták, sőt a „végrehajtó segéd” által odarendelt rendőrség költségét is ráterhelték a már fizetésképtelen becsapott adósra. Az RTL videója ezt sulykolja: „Na, látod!” „Jól megmutatták neked, mi lesz, ha nem viselkedsz jó birka módjára”. És üzen is a lakáj média: „Okuljon belőle minden renitens adós, aki ilyet forgat a fejében”.

Ám itt még nem állt meg a kondicionálás; igyekeztek szembe fordítani a jogi útban és az aktív védekezésben gondolkodó Otthonvédőket. Holott mindkét megoldásnak megvan az ideje, és mindkét megoldásnak van hatása és értelme.
A probléma itt nem egyik vagy másik megoldással van, hanem a hozzá nem értéssel, az erkölcstelenséggel, és a felelőtlenséggel. (Párhuzamként, ez a gond az kormánnyal és a politikusokkal és a vezető réteggel is.)

A felkért elemző agymosó állításaira, miszerint a banknak és az adósnak azonosak az érdekei, valamint a devizahitelek mögött álló állítólagos devizákra később még visszatérünk épp úgy, ahogyan az elemzőkkel s a pénzügyi trójai falóban érdekelt haszonélvezőkkel kapcsolatos tényekre is.

A videó megtévesztő állításáról, miszerint az adós csak rosszul járhat, akármilyen jogi lépést választ, úgy gondoljuk ez nem így van. És bár biztosan akadnak olyanok is, akik hitelt csak felvenni, de visszafizetni nem akarnak, a bedőlt deviza- és egyéb hitelek elsöprő többségében nem erről van szó!

A bankár etika egy oximoron! A banki hitel rendszer pedig okosan tervezett csalás, de erről bezzeg árva szót sem említ a szekértoló média. Nem is ez volt a célja.

Mint fentebb írtuk, sokan önszántukból fizetik/fizették a törlesztő részleteket, amíg tudták. Sőt olyanok is vannak, akik a felvett (főként deviza) hitelnek a tetemes részét már vissza is fizették, ennek ellenére nagyobb lett az adósság, a törlesztőrészlet, mint amit eredetileg ígért nekik a bűnöző bankár kaszt.

Vegyük észre, hogy nem a felvett hitel volt indokolatlanul nagy, vagy vállalhatatlan, hanem a szakszerűtlen, erkölcstelen banki manipuláció és a hozzákötődő banki spekuláció, uzsorakamat és extra profit duzzasztotta vállalhatatlanná és teljesíthetetlenné. Lássuk azt is, hogy a hitelezési konstrukciókon a bankok súlyos milliárdokat kerestek – kiváltképp a magyarországiak! Minél kockázatosabb volt a hitelkihelyezés, vagy minél kockázatosabbá tették – és ez nem vicc! – annál jövedelmezőbb üzletté vált számukra. Ráadásul valódi kockázatot nem vállal a hitelt nyújtó, semmi félét sem!
Csak egyetlen vesztes van ebben a pénzügyi mutatványban, az adós!

Miről szól az otthonvédelem, vagy miről kellene szólnia?

Először is tisztázni kell, hogy fizetési nehézségei, hátralékai nemcsak a hiteladósoknak (deviza- vagy forint hiteleseknek) keletkezhetnek. És nem csak azok kerülhetnek hátralékba, akik elveszítik a munkájukat, hanem azok is, akik akár 2-3 másodállásban is helytállnak, éveken át fizették rendesen törlesztőrészleteiket, vagy annak akár jó részét törlesztették is már (mint a Császti és Szunics Végrehajtó Iroda egyik áldozata, a végső kétségbeesésbe, majd halálba hajszolt Stiaszni Éva).

A bajba jutott hitelesek szinte mindegyike fizette, – amíg bírta – a törlesztő részleteket. Amikor azonban a mohó bankok irreálisan és indokolatlanul felsrófolt részleteit már nem tudták kigazdálkodni, megbetegedtek, vagy elveszítették munkájukat, bevételük erősen megcsappant, a csaló bankok által gerjesztett recesszió és a túladóztatás miatt, megpróbáltak újabb bevételi források után nézni, egyezkedni a mohó bankkal, haladékot kérni, netán átmeneti hitelekkel pótolni a hiányzó forrásaikat.
Sokan voltak olyanok is, akik – bár erőn felül fizettek -, megoldásért segítségért folyamodtak a hitelezőhöz, átütemezést, haladékot kérve, azonban a bankok, a faktoring cégek elutasító és ügyfélellenes magatartása, a hitelátruházása, hitelfelmondása – mely gyakorta még csak jogszerű sem volt – miatt kénytelenek voltak jogi úton megoldást keresni. Ha és ameddig volt pénzük az ügyvédekre.
(Itt jegyezzük meg, hogy tudomásunk van olyan esetről is, ahol az adóst a saját ügyvédje a hiteltulajdonos céggel összejátszva árulta el és szolgáltatta ki. És hallottunk olyan esetről is, amikor a hitelt nyújtó a még fizetett hitel ingatlan fedezetére próbálta rátenni a kezét, mert már volt vevője az ingatlanra)

Azonban akinek már elfogyott a pénze és nem futotta drága ügyvédre, de az állam által működtetett ingyenes jogi képviselethez még nem voltak eléggé szegények, azok bizony hoppon maradtak. Így vagy megtanulták a jogi szaknyelvet, megkeresték az idevágó törvényeket és megpróbáltak maguk eljárni saját ügyükben, vagy kétségbeesetten kerestek olyan megfizethető vagy ingyenes segítséget, aki eligazítja őket a jog, a bankjog és a csalások útveszőiben.

Akik már hiábavaló küzdelmüket feladták, vagy azt sem tudták hová kéne, kellett volna fordulniuk, honnan kaphattak volna segítséget, ők jutottak el odáig, hogy azt látták, egyszer csak elviszik a fejük fölül a fedelet. Nos, ők azok a kilátástalan helyzetben lévők, akiknek már minden mindegy és nincsen veszítenivalójuk, jogi megoldásra pedig már esélyük sem maradt. Ilyenkor pedig már csak a puszta harc marad. A fizikai ellenállás. Akár önpusztító, akár védekező. – A „Házon kívül” meglehetősen manipulatív videójában is egy ilyen kilátástalan helyzetben lévő asszonyt láttunk. Ekkorra minden jogorvoslati lehetőségen túl volt a lakás tulajdonosa, – a hölgy, aki a riportban megszólalt – és kétségbeesésében, talán utolsó szalmaszálként segítséget kért a világhálón mindazoktól, akik hasonlóan reménytelen helyzetbe kerültek.

A család 10 millió forintos hiteléből 30 millió forintos tartozást gyártott a bank és a követeléskezelő, majd ennek fejében elvették a család egyik ingatlanát s még mindig 10 milliót követelnek tőle.

Hasonló eset volt a Tauzin család kilakoltatása, ahol a 8+2 millióból 45 milliósra duzzadt az adósság, miközben ott is fizettek, amíg bírtak.)

Fentiek okán észre kell venni, hogy megvan az értelme, a helye és az ideje a korrekt és minden lehetőséget igénybe vevő jogi útnak is épp úgy, mint a jól szervezett akcióknak is.
És amire az agymosó videóban nem tértek ki – bizonyára nem véletlenül -, az talán a legfontosabb feladat, mely az adós felelőssége. Éspedig, hogy idejében az első nehézségek alkalmával lépni kell a megoldás felé! És igenis a jogi út itt kezdődik az otthonvédelemben. Az Otthonvédők ekkor tudnak a leghatékonyabban segíteni. Ekkor van nyitva a legtöbb ajtó, azaz széles a lehetőségek köre.
Az adósok, hátralékosok felelőssége az, hogy a lehető legszélesebb körben és a legrövidebb időn belül keressék azokat az Otthonvédő szervezeteket, akik segíteni tudnak, és ne higgyenek el mindent, hanem vegyék a fáradtságot, hogy utána néznek a referenciáknak is.

Az azonban tény, hogy akár ügyvéd, akár Otthonvédő szervezet ad jogi segítséget, csak olyan tegye, aki erre szakmailag felkészült, erkölcsösen, felelősséggel jár el, és a segítségnyújtás motiválja a pénzszerzés helyett.
Az Otthonvédők felelőssége az, hogy a lehető legszélesebb körben adják tudtára az embereknek, hogy milyen lehetőségek vannak, hová lehet fordulni. Valamint a saját, eddig elért eredményeiket is fel kell mutatniuk.
Épp így az is igaz, hogyha akcióra kerül sor, akkor az legyen alaposan megtervezve, megszervezve, és a leghatékonyabb, leghatásosabb s leginkább figyelemfelkeltő módon legyen kivitelezve.
Minden ilyen akciónak üzenete kell, legyen.

Az üzenet pedig arról szól, nem hagyjuk magunkat otthontalanná tenni, nem tűrjük, hogy becsapjanak, megalázzanak és megöljenek bennünket a bűnöző módszerekkel operáló bankárkaszt és szekértolóik!

Ha harc, hát legyen harc!

Szász Gerda – Szabad Riport Tudósító Iroda

– Folytatjuk –

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: OTTHONVÉDELEM, Szász Gerda, Szerzők | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Hozzászólások - (Figyelem! A hozzászólások megjelenéséhez némi idő kell).

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s