A bírósági végrehajtás megújításáról döntött a kormány

…”A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara jogutódlással átalakul, létrejön a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar. A végrehajtással kapcsolatos közfeladatokat a jövőben a Kar Hivatala látja el…”

Az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom megerősítése érdekében a kormány – az Igazságügyi Minisztérium előterjesztése alapján – döntött a bírósági végrehajtási rendszerének átfogó megújításáról.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Szükségessé vált az átlátható, tisztességes, hatékony és az adósok emberi méltóságát figyelembe vevő végrehajtás szabályrendszerének megerősítése.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara jogutódlással átalakul, létrejön a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar. A végrehajtással kapcsolatos közfeladatokat a jövőben a Kar Hivatala látja el.

A végrehajtói kinevezés a jövőben meghatározott időre, 7 évre szól. Azok a végrehajtók, akik a periódus lejártával ismét végrehajtók kívánnak maradni, pályázat útján kaphatják meg újra a kinevezést. Ha a végrehajtó munkájával kapcsolatban megalapozott kifogás nem merült fel, pályázat nélkül folytathatja munkáját. A végrehajtói szakma jogi hivatásrenddé válása érdekében a végrehajtónak jogi végzettséggel kell rendelkeznie legkésőbb 2022-re. A jogi végzettséggel nem rendelkező végrehajtónak a diploma megszerzéséig jogászt kell foglalkoztatnia irodájában.

A Kormány a szervezeti és szervezési megoldásokkal olyan beavatkozási pontokat kíván találni, amelyek segítségével javul a végrehajtások hatékonysága, átláthatósága. A Kormány eltökélt a végrehajtási díjak csökkentésében is annak érdekében, hogy ez ne jelentsen felesleges többletterhet az előlegezés során a végrehajtást kérőnek, illetve az eljárások végén a bírói ítélettel erre kötelezetteknek.

Igazságügyi Minisztérium

SzRTI

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Kategória: OTTHONVÉDELEM | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.