Majdan magyar módra – Az antifáknak szánják a Jobb Szektor szerepét?

MTI Marjai János

– Liberálisok és cionbolsevikok hisztiztek a Kossuth téren –

Úgy néz ki, hogy Pesten, a szélsőbalos antifákkal akarják eljátszatni a kijevi neonáci Jobb Szektor szerepét.

November 17-én rendezte meg a liberális csürhe, a ‘Közfelháborodás Napja’ elnevezésű kormányellenes demonstrációt. Több magyar városban és külföldön is tüntettek az Orbán kormány ellen.

A Kossuth téren, a Parlamentet védő rendőrsorfal előtt – óbégattak, lökdösődtek a liberálisok, liberál-bolsevikok és cionbolsevikok, – míg háttérben az általuk megvezetett egyszerű emberek tiltakoztak a rendszer ellen, s a kormány lemondását követelték.

7195131_80797af1c74a36fe7be2fc22e49c068f_m

Az erős nyugat-európai és amerikai támogatást maguk mögött tudó szervezők; ugyanaz a társaság, mely az internetadó elleni tüntetés szervezésében is benne volt, – két kis nyikhaj; Nemes Balázs és Kocsis András, a ‘Nem Némulunk El’ Facebook csoport alapítói, – ‘Közfelháborodásnak’ nevezett, – ismételt nyugatbarát reklámkampányt rendeztek a Kossuth téren.

Fotó Chripkó Lili 444Tüntetésük valódi célja egyetlen mondatban megfogalmazható. Eredeti felhívásukban ezt írták: “Igent mondunk Európára!” – Vagyis igen, az EU-ra.

Az esemény a már a jól ismert felforgatási kézikönyv szerint zajlott, – bár most a magyar helyszín sajátságosságainak megfelelően, – némi színbéli eltérést voltak kénytelenek eszközölni. Mert a Kijevi Majdanra emlékeztető díszletek; az EU és nemzeti színű zászlók között, – megjelent egy új szín is; a vörös. (Lásd fenti kép).

Mivel a netadó elleni tüntetésen és utána bebizonyosodott, hogy a magyarországi radikális jobboldalt, – nem tudják a kormány elleni felforgatásba belevonni, – ahogyan ezt lassan egy éve Kijevben a Majdanon megtették, – a háttérben álló atlantista szervezők kénytelenek voltak új szereplőket, mondhatni ‘balekokat’ keresni. – Hogy csak történjen már valami, s ne csak skandálásokkal és vonulgatásokkal töltsék ki a rendelkezésükre álló, egyre szűkebb időt.

Az úgynevezett ‘tüntetés’, de valójában az uniós promóció szervezői, – az általuk eddig semmibe vett népre hivatkoztak, – s szemmel láthatóan tehették is, mert sok megvezetett egyszerű ember is tiltakozott a rendszer ellen, a kormány lemondását követelve.

Fotó 444

Sajnálattal ismertünk fel közöttük több otthonvédőt is, – akik valójában most önmaguk ellen tüntettek.

Mert a mostani hőzöngés valódi célja, ahogyan az uniós zászlók is jelezték nem más, mint a jelenlegi liberális kormány lecserélése egy a nyugat és EU felé még készségesebb korábbi liberális kormányra. Talán nem kéne megfelejtkezni arról a tényről sem, hogy a Bilderberg csoport konferenciájának egyetlen magyarországi meghívottja a libás Bajnai volt!

Minden jel arra mutat, hogy a helyi provokátorok és fizetett önjelölt vezérek munkáját, – a beszivárgó amerikai ügynökök jelenléte is támogatja.

Olvasóinknak ismételten az javasoljuk, legyenek nagyon óvatosak a megtévesztő ám rendkívül kártékony liberál-bolsevik, cionbolsevik eszmékkel szemben, – melyek lényegében a neoliberalizmust képviselik. – Az otthonvédőknek semmi dolguk ezzel a neoliberális csürhével, mely, – ha ismét hatalomba kerül akkor az eddigi apró eredményeket és félsikereket is elsöpri, és a kilakoltatási hullámnak, a végrehajtók korlátlan hatalmának semmi sem fog gátat szabni!

Nem tudni, hogy ezek a megvezetettek miért nem vették észre a mostani és eddigi demonstrációkon, a liberális ellenzék felülreprezentált jelenlétét; úgymint jelen esetben Demszky Gáborét, – Gréczy Zsoltét, a DK-ból, – vagy ott volt a DK elnökségéből, Kakuk György is.

De, hogy történjen is valami…

Az eddig szinte unalomig ismételt klisékre alapuló felforgatási kézikönyvet, mint már említettük kénytelenek voltak kissé átdolgozni a háttérben meghúzódó hivatásos zavarkeltők, – a magyarországi helyszín sajátosságainak megfelelően. Hogy valóban történjen is már valami.

Új színt, éspedig a vöröset kellett vinni az eddigi palettába, – vagyis az antifa akciócsoportokat, s mellettük a cionbolsevik, liberál-bolsevik szerveződéseket vonták be az eseményekbe.

7194561_ea68353a2c20134e435736d1508060ca_m

Ha egy orosz, vagy újoroszországi kommunista ezt meglátná, hogy az EU-s rongy mellett megjelenik a CCCP-s póló is, – pofán is verné azt, aki azzal gyalázza a jelképeiket, hogy egy EU párti tüntetésen jelenik meg benne.

Aktívan jelen voltak tehát a neoliberális ellenzék által szervezett tüntetésen ezek a baloldalinak és népinek beállított szervezetek, – bizonyítván azt, hogy nem sok választja el őket a nyugatbarát ellenzéktől.

A Krausz Tamáshoz és Tamás Gáspár Miklóshoz, valamint a ‘MEBAL’-hoz köthető cionbolsevista; ‘Attac Magyarország’ mozgalom zászlóját is láthattuk az első sorokban,  – de jelen voltak a Cseh Miklóshoz köthető liberál-bolsevik, marxista ‘Népi Front’ aktivistái is, – erről honlapjukon saját maguk számolnak be.

Ebben a cikkben világosan kifejtik, hogy a változások élére akarnak állni, (mily meglepő), – abba a tévhitbe ringatván önmagukat, – hogy az Orbán kormány esetleges bukása után ők is politikai szerephez juthatnak a kapitalista neoliberális pártok mellett.

Az 'Attac Magyarország' zászlaja a Che Guevara zászló mellett

Az ‘Attac Magyarország’ zászlaja, a Che Guevara zászló mellett

Mindenesetre a szervezők sikerrel használták fel őket hétfőn este. A hozzájuk köthető antifa aktivisták, a fenti címkép tanúsága szerint is igencsak nyüzsögtek, – úgymond ‘csinálták a fesztivált’.

A kezdeti beszédek után kezdődött a rendőrsorfal előtti óbégatás, skandálás, majd a lökdösődés. Ide gyűlt az összes önmagával nem bíró gyűlölködő titán és titánia (hivatásos provokátorokkal megsépkelve), a már előzetesen megállapított szereposztás szerint: antifák és liberálisok, liberál-bolsevikok, cionbolsevikok.

Ám ezek az antifák, a közelébe sem jöhetnek az ultráknak. 2006-ot ezzel az állománnyal nem lehet megismételni. – De a Majdant még inkább nem.

Kb. 30 ember csinálta igazából a balhét, a többiek inkább csak álldogáltak, ajvékoltak, s olyasmi 2006-ból lopott szövegeket is skandáltak, hogy; ‘Orbántakaroggy’.

Ezek a legforróbb fejűek, (vajon mennyi is lehetett köztük a hivatásos zavarkeltő?) – olykor nekilendültek, és nyomultak a rendőrsorfal felé, mire a falanxról úgy pattantak le, mint a labda. A liberális Index és a 444 helyszíni tudósítói szerint is; – kevés olyan tüntető volt, aki mert vállalni konfrontációt a Készenléti Rendőrséggel. – Így nem sok esélyük volt kijevi mintára, – vagyis hogy betörjenek a Parlamentbe és ott törjenek, zúzzanak.

Fotó Bődey János

Nos talán a a háttérben álló valódi szervezőknek, – csak szükségük lesz a forgatókönyvük további magyarországi adaptációinak megvalósításához, – azokra az Ukrajnában már jól bevált fránya külföldi zsoldosokra. – Igen, kelleni fognak majd a hivatásos martalócok, ha azt akarják, hogy az újabb tüntetéseken végre elérjék céljukat és vér folyjon. – S így robbantsák ki a “forradalmukat” (sic!).

Nem kizárt az sem, hogy hoznak majd Ukrajnából néhány jobb szektoros neonácit is, akiket a változatosság kedvéért majd Che Guevarás jelmezbe bújtatnak.

Így emelhetik be őket az antifák közé, – akik velük együtt eljátsszák majd azt a szerepet, amit a Jobb Szektor Kijevben a Majdanon eljátszott. Ugyanazokért a célokért, a nyugati orientáció helyreállításáért, a Keleti nyitással szemben. Mert szerintük Magyarország vészesen közel került Oroszországhoz. – Nem beszélve arról, hogy a bankoknak is elegük van már az Orbán kormányzatból. Mert ne higgye senki azt, hogy ők nem támogatják a liberális lázadást.

A kormány devizahiteleseket mentő csomagja persze olyan amilyen, sok kritikára ad okot, – főleg az aktuális napi árfolyamon történő forintosítás, – ám a részeredményeket nem szabad semmibe venni, mint ahogy azt sem; hogy a kormány jóvoltából még mindig nincsenek tömeges kilakoltatások.

És, ha neoliberálisok, liberál-bolsevikok, s cionbolsevikok által annyira preferált, s a megvezetett egyszerű kifosztott emberek óhaja teljesülne – s megbukna az Orbán kormány, – akkor bizony a tisztelt devizahiteleseknek és egyéb bajban lévő millióknak merő naivság lenne gondolniuk azt, – hogy egy szociális rendszerváltás következik be majd. – Hanem a neoliberális kapitalizmus restaurációja jön, annak minden ódiumával együtt.

Tömeges kilakoltatások, – a magyarság teljes kifosztása, az életben maradottak rabszolga sorba döntse, – a nemzet teljes megsemmisítése következik majd.

Szabad Riport

***

Utólagos információk, mostani történések előzményeiről:
Az alábbi fotó-dokumentumok is bizonyítják, hogy a liberál-bolsevik és cionbolsevik szerveződések mennyire kötődnek a neoliberális ellenzékhez, – valójában egy alomból származnak velük.
Ahogyan a tavaly nyáron, a Kijevi majdan előtt is megtörtént a szervezés és egyeztetés, – ezen a nyáron a budapesti központú liberális lázadások előtt is történtek előzetes egyeztetések, szervezések, – a mostani történésekben résztvevő felek között:
Például a nyár végén, augusztusban a Szelidi tónál, egy u.n. ‘Baloldali fesztivál’ keretében találkoztak egymással.
A lementett oldal szerint, az úgynevezett baloldali pártok és szervezetek egyeztettek a szorosabb együttműködésről. Ami például hétfőn, a Parlament előtt meg is történt. Ezek a pártok és szervezetek tehát a következők voltak:
A liberálisok; LMP, Együtt Pm, – ultra liberálisok; 4K, – szociál-liberálisok; MSZP, – liberál bolsevikok; Népi Front, – cionbosevikok; Attac, Mebal, Munkáspárt 2006.
Ezek a szerveződések valójában úgyszintén a liberális ellenzékhez köthetők, azok szekerét tolják és bármit is mondjanak magukról és az állítólagos rendszerváltásról, – valójában semmi mást, mint a neoliberális; Gyurcsány, Bajnai féle visszarendeződést készítik elő.

Cionista baloldali egyeztetés - Szelidi tó 1- 2014 augusztus

Cionista baloldali egyeztetés - Szelidi tó 2- 2014 augusztus

SzRTI

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: BELFÖLD, CIKKEK, ELEMZÉSEK / ÖSSZEFOGLALÓK, HÍREK, OTTHONVÉDELEM | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.