Az értékrend halála…

mindenszentek5A pénzalapú értékrend, a nyugat erkölcsromboló értékrendje bolygónkon szinte mindenütt pusztít.
Ez a pusztító folyamat rosszabb és károsabb, mint bármely betegség, amit a nyugat eddig elterjesztett a világban.
Megdöbbenve olvastuk, hogy olyan, a hagyományok tiszteletén és a magas szintű erkölcsiségen alapuló társadalomban is, mint Kína felütötte a fejét.
Most, halottak napján, amikor a Európa sok országában is – ahol, az erőteljes terjesztés ellenére mégsem nyert nagy teret az angolszász típusú haloween-es tökimádás – még mindig gyertyát, mécsest gyújtanak halottaikra emlékezve a túlélő családtagok.
A fiatal családtagok tiszteletét, az idősek az életük során tanúsított önfeláldozó viselkedésükkel, odaadó gondoskodásukkal, erkölcsi példamutatásukkal és a tanúsított szeretetükkel vívják ki. A fiatalok, ha erkölcseiket nem sikerült lerombolni e tiszteletüket azzal mutatják ki, hogy ők gondoskodnak az öreg családtagjaikról.
Ezt a gondoskodást, nem csupán a tisztelet, és erkölcs, hanem a szeretet és megbecsülés is motiválja.

Amikor egyre jobban elharapózik egy társadalomban az öregek iránt tanúsított érzéketlenség, nemtörődömség, amikor a “mindenki annyit ér amennyije van” típusú cionista szemlélet borít el egy társadalmat, akkor annak alapját, megtartó erejét a családot rombolja szét.

Az alábbiakban az e témában Kínában tapasztalható trend vizsgálatának részleteiről adunk közre egy anyagot, mely a CRI – Kínai Rádó augusztusi adásában hangzott el. Az esetfelsorolásokon túl a szülők és gyermekeik főbb motivációiról is szól, valamint az okokról és a lehetséges “gyógymódokról” is szó esik.

„A feleslegessé vált öregektől úgyis meg lehet válni, ha bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat nem vehetnek igénybe. E célból szükséges az egészségügyi ellátás költségeinek a nagyarányú megemelése. Az orvosi szolgáltatásokat munkaviszonyhoz kell kapcsolni, és jelenősen meg kell drágítani, hogy bizonyos kor után az emberek ne engedhessék meg maguknak, kivéve, ha jómódúak, vagy kifejezetten gazdagok.
El kell ültetni a fiatalok fejében, hogy az öreg emberek eltartása méltánytalan teher rájuk nézve.”

Szegedi Bori – Szabad Riport

Öngyilkossági hullámok a vidéki idősek körében  (meghallgatáshoz katt ide )

Lin Muwen lezuhanyzott és tiszta ruhát öltött. A 69 éves férfi leült háza nagyszobájában, áldozati papírpénzt égetett magának, majd megivott fél üveg mérget. A tűz leégett, és az öregember soha többet nem állt fel.

idöskoriöngyilkosság„Már régóta tervezte az öngyilkosságát.” – mondta egy falubéli. Lin Jingshan megyében élt, nem messze Wuhantól, Hubei tartomány fővárosától. Sok falusi szerint a Lin és menye közötti rossz kapcsolat vezetett a férfi öngyilkosságához.

„Úgy gondolta, hogy gyerekei még áldozati papírpénzt sem égetnének neki.” – mondta egy falubéli. „Lin úgy gondolta, hogy ez egy tiszteletre méltó módja volt a halálnak.” – tette hozzá. Kínában a családtagok hagyományosan pénzt imitáló papírok égetésével fejezik ki tiszteletüket az elhunyt ősök felé.

Lin Muwen története csak egy a sok közül, amit Liu Yanwu, a Wuhani Egyetem szociológiai karának professzora gyűjtött, mióta csapatával 2008-ban elkezdték a vidéki idős emberek öngyilkosságát tanulmányozni.

Az elmúlt hat évben több mint 40 falut kerestek fel összesen 11 tartományban, köztük Hubeiben, Shandongban és Guizhouban. Liu kutatásai szerint Lin tragédiája egyáltalán nem egyedi eset, és túl sok faluban történt szörnyű öngyilkosság.

A Liu által gyűjtött adatok szerint a vidéki idős emberek között emelkedett az öngyilkosságok száma, míg a Hongkongi Egyetem tanulmánya épp az öngyilkosságok számának csökkenését mutatta ki az egész népességre vetítve.

„Ezeknek az idős embereknek nincs más választásuk, csak az öngyilkosság. Talán az idősödő társadalomban ez az a mód, amivel véget vetnek nyomorúságuknak.” – fogalmazott Liu.

Lin öngyilkossága egyáltalán nem kavarta fel faluját. Fia meglepően nyugodt volt és Liu várakozásai ellenére nem hibáztatta feleségét.

Liu szerint az öngyilkosságot normálisnak és ésszerűnek tartják a faluban. A falusiak már előre biztosra vették Lin öngyilkosságát, és utána is kevés szó esett róla, tekintettel Lin fiának érzelmeire.

Még a helyi orvosok is átvették a falusiak közönyös hozzáállását az öngyilkossággal kapcsolatban.

Ez sokkolta Liut és kollégáit. „Minél normálisabbnak találják, nekünk annál inkább borsódzik a hátunk.” – mondta Yang Hua, Liu kollégája.

Yang elmondta, hogy ellátogattak egy öngyilkosságot elkövetett idős ember temetésére, amelyen az elhunyt legközelebbi hozzátartozója vidáman társalgott. Míg a kutatók megbotránkoztak, a falusiak látszólag már el is fogadták az öngyilkosság kegyetlen tényét, és továbbléptek.

Liu Yanwu számára fokozatosan derült ki, hogy Lin öngyilkossága nem volt különösebben kegyetlen a később látottakhoz képest, amelyek némelyikét Liu elképzelhetetlenül szörnyűnek írt le.

Egy Shanxi tartománybeli idős pártól fiuk és menyük megtagadta az ételt és rendszeresen verte őket. Végül az idős pár fejest ugrott a ház ciszternájába. „Mindenképp meg akartak halni.” – összegezte Liu.

„Néhány falusi könnyed hangvételben számolt be a helyi idősek nyomorult körülményeiről.” – mondta sóhajtva Liu. „Gyakran csak el akarok menekülni ebből a világból, mert úgy érzem, hogy nem tartozom ide.” – tette hozzá.

Liut és kollégáit még jobban sokkolta az a néhány eset, ami már az öngyilkosságon is túl van.

Yang Hua mesélte el annak az idős párnak a történetét, akik méreggel követtek el öngyilkosságot. A feleség meghalt, de a férj túlélte a mérget. Ennek ellenére családja nem vitte kórházba. A következő nap a család megtartotta a feleség temetését, és várták, hogy a férj is meghaljon. Amikor ez is megtörtént, akkor tartottak még egy temetést, már sokkal kényelmesebben, hiszen a feleség részére már mindent előkészítettek.

Egy másik esetben egy migráns munkás hét nap szabadságot kért, hogy válságos állapotban lévő apját meglátogathassa. Két nap elteltével, amikor az idős férfi még mindig nem halt meg, a fia szinte dühöngött, mert úgy tervezte, hogy ez alatt a hét nap alatt el is temeti apját. Végül az öregember öngyilkosságot követett el. A temetés után fia visszatért dolgozni, mintha mi sem történt volna.

Ezek a példák rámutatnak arra, hogy a szülői tiszteletre épülő konfuciánus társadalom, illetve annak etikai normái hogyan omlanak össze a modern társadalomban.

Közéleti kommentátorok a jelenség egy sor okára mutattak rá, amik közül a legfőbbek a vidéki társadalom marginalizálódása a gazdasági fejlődés miatt, és az idősek feláldozása az anyagi javak és hatékonyság vak hajhászása közben.

A Nandu Napilap szerint a probléma forrása a deformált társadalom, amiben a tradicionális értékeket lerombolták a modern társadalomba való átmenet során.

„A modern világ a piacokra és a versenyre helyezi a hangsúlyt, és különös figyelmet fordít a család, mint egység haszonmaximalizálására.” – magyarázta Liu. „Amikor a családtagok magukévá teszik a piaci mentalitást, pénzben kezdik mérni a családi kapcsolatok értékét.”

Sok falusi kész volt végigvezetni Liut a számításokon: ha 30 ezer jüanből meg lehet gyógyítani egy idős embert, és utána él még 10 évet, akkor megéri a kiadás. Ha nem él további tíz évet, akkor nem éri meg a gyógyíttatás.

Még sok idős ember is elfogadja és méltányosnak tartja ezt a számítást.

„Legtöbbjük utódaik jövőjére gondol.” – mondta Yang. „Nem akarnak teherré válni gyermekeik számára.”

Néhány öngyilkos mindent megtesz, hogy elaltassa gyerekei gyanakvását, és nem is otthon vet véget életének. Mások csak akkor követnek el öngyilkosságot, ha megoldották nézeteltéréseiket, és már nincs harag köztük és gyerekeik között. A párok általában nem egy napon, hanem külön-külön vetnek véget életüknek, hogy érzelmileg ne terheljék túlságosan meg családjukat.

He Xuefeng, a Huazhong Egyetem kutatóközpontjának vezetője, Liu felettese ezeket az öngyilkosságokat „transzgenerációs kizsákmányolásnak” hívja. Ezek a mára idős emberek keményen dolgoztak, hogy kiházasíthassák gyerekeiket és unokáikat is nevelik. Amikor pedig idős korukra elvesztik munkaképességüket, nagyon keveset kapnak vissza gyermekeiktől, nemcsak anyagilag, hanem érzelmileg is.

„Amikor minden értéküket kiszipolyozták, haszontalanná válnak, és csak a halálra várhatnak.” – mondta.

Azokon a vidékeken, ahol ez a „transzgenerációs kizsákmányolás” elterjedt, öngyilkossági hullámok söpörnek végig az idősek között. Liu a jelenséget patológiaiként jellemezte.

„2000 óta stabilan növekszik a vidéki területek öngyilkossági rátája. Nem túlzás szélsőségesen súlyosnak nevezni a helyzetet.” – mondta Liu.

Liu szerint a patológiai méretű öngyilkossági hullámokat a fiatalabb generáció kollektív szorongása okozza, amit pedig az ország egyre nagyobbra nyíló jövedelmi különbségei táplálnak.

„Már így is túl sok minden nehezedik a vállamra. Hogyan tudnék még a szüleimre is gondolni?” – fakadt ki néhány fiatalabb falusi Liunak.

Liu és csapata kutatásait egy sebesen öregedő Kínai társadalomban végezte. 2013-ban több mint 200 millió 60 éven felüli élt Kínában, a lakosság 14,9%-át téve ki. Ez messze meghaladja az ENSZ elöregedő társadalom definícióját, ami már 10%-nyi hatvan éven felülitől elöregedőnek tekint egy társadalmat. A társadalom elöregedése miatt felállított állami bizottság szerint a következő két évtizedben esik át a kínai társadalom egy „elöregedési csúcson”.

Liu Yanwu felmérése szerint az öngyilkosságot elkövetők 60%-a hetven éven felüli volt. „Ahogy felgyorsul a társadalom elöregedése, a Jingshan megyében történtek máshol is mindennaposakká válhatnak.”

Liu szerint három ok hajtja az öngyilkosságok hullámait: a nehéz életkörülmények, betegségek és érzelmek. „Ha csökkenteni akarjuk az öngyilkosok számát, akkor mindhárom problémát orvosolnunk kell.”

Javaslata szerint egy új fajta kollektivizmussal lehetne érzelmi és egészségügyi támogatást nyújtani a vidéki idős embereknek.

Ennek érdekében He Xuefeng négy idősek klubját hozott létre Hubei tartományban. Az idős emberek maguk közül választanak elnököt, és a tagok közvetlenül segítenek az idősödő emberek gondozásában. Azokon a területeken, ahol létrejött idősek klubja, az öngyilkosok aránya visszaesett.

Liu reméli, hogy sikerül felkeltenie a közvélemény figyelmét a vidéki idősek öngyilkossági hullámaira. „Az idős embereknek méltósággal kellene elmenniük, nem pedig abnormális módokon. Mindannyian megöregszünk egyszer.”

„Az öngyilkosságot elkövetők valójában nem akarnak meghalni.” – mondta Liu. Felidézett egy esetet, ami 2011 telén esett meg.

„Egy mozgásképtelen öregember gyerekei azt akarták, hogy apjuk még a tavaszünnep előtt haljon meg, de az öreg nagyon makacs volt. Nem tudott kikelni az ágyból, de onnan átkozott mindenkit. Végül a tavaszünnep második napján halt meg.”
meghallgatáshoz katt ide

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Kategória: ELEMZÉSEK / ÖSSZEFOGLALÓK, KÜLFÖLD, Szegedi Bori
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.