Saját kollégáikat is kilakoltatják a rendőrök?

Börczy Lajos BM nyugdíjas határőr - Fotó VasNepeOnline

Börczy Lajos BM nyugdíjas határőr – Fotó Vas Népe Online videó

– A kilakoltatásokkal gyengítenék a kormányt a végrehajtók –

…”Ismét egy kilakoltatási botrány van készülőben. Ezek a botrányok nagyon nem tesznek jót Magyarország politikai közérzetének… Minden egyes kilakoltatás növeli a kormány instabilitását.

Nagy valószínűséggel ez is céljuk, – a végrehajtók mögött meghúzódó liberális erőknek. Kiket végeredményben a bankok pénzelnek. És mindenféleképpen egy liberális kormányváltást akarnának – kieszközölni, mely politikai környezet a bankoknak kedvezne.

És ezt a kilakoltatásokkal keltett társadalmi feszültséget, szándékaik szerint; kitűnően fel tudnák használni a kormány megdöntésére…”

1. Egy BM nyugdíjas határőr kilakoltatása

Rendőri segítséggel lakoltatja ki szeptember 1-én Börczy Lajos BM nyugdíjas határőrt, Asztalos Árpád önálló bírósági végrehajtó. A Vas Népe Online információi szerint; a kilakoltatást Sárváron, a fenti napon délelőtt 10 órai kezdettel kívánja foganatosítani a végrehajtó, – s a rendőrség segítségével eltávolítani Börczy Lajost abból a házból, amelyben született és hatvan éve él.

Pedig ehhez semmi joga nincsen, szögezi le határozottan a nyugdíjas férfi, hiszen nem kapott olyan papírt a bíróságtól, hogy őt innen ki kellene dobni. A kilakoltatás oka: egy bedőlt devizahitel.

Börczy Lajos devizahitelének története eléggé bonyolult és szövevényes, s 10 évre nyúlik vissza. Törlesztőrészlete már a kezdetkor is elég magas volt, havi 110 ezer forint, s ezt egésze 2007-ig rendszeresen tudta fizetni. Ám jött a válság, s aztán az amúgy is magas törlesztő hihetetlen módon megemelkedett, s fizethetetlenné vált. – Börczy Lajos azt mondja, amikor nehézségei támadtak a kölcsön fizetésével, kért mérséklést a banktól, választ azonban nem kapott a levelére. Ehelyett a pénzintézet árverésre bocsátotta azt az ingatlant.

Ám itt mi nem kívánunk még mélyebben belebonyolódni ezen ügy az elmúlt 10 év alatt lezajlott pénzügyi és jogi műveleteinek részletezésébe, – mert ezek a résztvevőkön kívül senkit nem érdekelnek. – Itt a nyilvánosságot is kifejezetten érdeklő lényeg; – a bedőlt devizahitel miatti kilakoltatás!

Mi mindenkor és minden alkalommal az otthonvesztések ellen tiltakozunk, s lépünk fel, – mert a kilakoltatásoknak komoly társadalmi következményei vannak – és lesznek.

2. Semmibe veszi a törvényszék végzéseit a végrehajtó

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége, mely már számtalan kilakoltatást sikerrel akadályozott meg, – most kiállt Börczy Lajos nyugdíjas határőr mellett is. És üzent a végrehajtónak, hogy a kilakoltatási moratórium ellenére megkísérelt kilakoltatáson, – a Fehér Kéményseprők aktivistái is ott lesznek. Ebből már arra következtethetünk, hogy nem valószínű, hogy a kilakoltatás a végrehajtónak annyira simán fog menni.

A Fehér Kéményseprők Facebook bejegyzése szerint a kilakoltatás jogtalan, törvénytelen, s jogilag sem megalapozott. Azt írják, hogy Börczy Lajos végrehajtási ügyében, – idézzük:

“A Szombathelyi Törvényszék 2014. február 04. napon kelt 6.Pf.20.421/2013/22 számú jogerős ítéletével, azonnali hatállyal MEGSZÜNTETTE az Asztalos Árpád végrehajtó előtt folyó végrehajtási eljárást. Egyben érvénytelenítette a hitelszerződést, melynek felmondását követően végrehajtási záradékkal került ellátásra a közjegyző részéről.

A jogerős ítéletet követően a gátlástalan végrehajtó azonnali, kilakoltatást eszközölt, melyet a Szombathelyi Törvényszék Pkf.20.397/2014/2. számú jogerős végzésével valamint a Pkf.20.398/2014/2 számú jogerős végzésével Asztalos Árpád bírósági végrehajtó kilakoltatási intézkedését MEGSEMMISÍTETTE, egyben a végrehajtást kérő lakás kiürítésének elrendelése iránti kérelmét elutasította.

Mindezt a gátlástalan végrehajtót nem érdekelte, minden jogerős bírósági végzés ellenére, újabb az adós által jogcím nélkül használt lakás kiürítésére, annak az árverési vevő részére történő átadására, határnapként 2014. szeptember 01. napon rendőrségi közreműködéssel a lakás kiürítésére kötelezte, – délelőtt 10 órai kezdettel.

Tisztelt Asztalos végrehajtó úr! Számíts ránk, mert ott leszünk a gátlástalan rablásodnál… Nem leszel te tovább király, aki a törvény felett áll! Most mi jövünk, te gátlástalan rabló!” – írják a Fehér Kéményseprők.

Az alábbi fotón pedig pedig a végrehajtó, az adós részére elküldött “hivatalos” tájékoztatója látható, melyben felszólítja az otthonának az átadására és elhagyására. Az olvasó figyelmébe ajánljuk az okirat száraz, hivatalosnak tűnő, de voltaképpen kifejezetten fenyegető, agresszív, s megalázó nyelvezetét:

“Felszólítom adóst, hogy a megadott időpontig, a lakást ürítse ki és hagyja el. – Amennyiben ezt nem teljesíti, akkor a végrehajtást kérő kérésére, ingóságait elhelyezhetem AZ UTCÁN.”

10639361_539886432779855_7675293835934494959_n

A Végrehajtási törvény szerint: a végrehajtónak gondoskodnia kell az ingóságok elhelyezéséről egy raktárban, ám ha az adós a felhívástól számított 30 napon belül az ingóságért nem jelentkezett, a végrehajtó megszünteti az ingóság további őrzését, és az ingóság MEGSEMMISÍTÉSE vagy HULLADÉKKÉNT való átadása iránt intézkedik.

3. A kilakoltatásokkal gyengítenék a kormányt a végrehajtók

Nos, ismét egy kilakoltatási botrány van készülőben. Ezek a botrányok nagyon nem tesznek jót Magyarország politikai közérzetének. A közelgő káosz előérzetét vetítik az emberek elé. – Mert minden egyes kilakoltatás növeli a kormány instabilitását.

Nagy valószínűséggel ez is céljuk, – a végrehajtók mögött meghúzódó liberális erőknek. Kiket végeredményben a bankok pénzelnek. És mindenféleképpen egy liberális kormányváltást akarnának – kieszközölni, mely politikai környezet a bankoknak kedvezne.

És ezt a kilakoltatásokkal keltett társadalmi feszültséget, szándékaik szerint; kitűnően fel tudnák használni a kormány megdöntésére.

Pedig a kormány, a maga módján, több kevesebb sikerrel próbált, próbál segíteni a devizahiteleseknek, (csak a számla és- rezsiadósokat hagyta ki, valamilyen oknál fogva).

Az első devizahiteles perben, a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet keresetét többek közt azzal az indoklással utasította el a bíróság, hogy; “bizonyos gazdasági, szociális, társadalmi helyzetek esetén lehetősége van a jogalkotónak, hogy folyamatban lévő vagy már lezárt jogviszonyokba beavatkozzon…”

És tovább folytatódnak a bankok iránti perek, három pénzintézet keresetét már elutasították, de a legtöbb ítélet áthúzódott szeptemberre.

Ámde a kormány minden eddigi igyekezetét semmivé teszi akár egyetlen kilakoltatás is, – mert hatalmas mértékű felháborodást okoz. – A kilakoltatást, s a körülötte kialakuló családi tragédiát, – az emberek kivetítik már saját sorsukra nézvén mondván: EZ VÁR RÁNK IS!

A rendőrség pedig, melynek a segítségével akarja kieszközölni a kilakoltatást a végrehajtó, (azon kívül, hogy a fent említett esetben a saját kollégáját, egy BM nyugdíjas határőrt hajítana az utcára), – ezen kívül megint egy végrehajtó által kikényszerített népellenes parancsot hajtana végre. Ezzel tovább destabilizálván a hatalmat, – szintén a kormány megdöntését akaró liberális erők kezére játszik, – ha teljesíti a végrehajtó parancsát.

Mi eddig már sokat bíráltuk a kormányt, persze meg is volt az oka. – Ám el kell mondani azt, hogy ez a kormány legalább tett valamit az adósok érdekében, ellentétben az őt megelőző balliberális kormányokkal, akik úgy tettek, mintha ez a devizahiteles és számlaadós probléma nem is létezne! – És hagyták szabadon garázdálkodni kedvenceiket a bankokat, – behajtóstul, végrehajtóstul.

És, ha az Orbán kormányt sikerülne megdönteniük a liberális erőknek, – újra ez következne, – erre játszanak a bankok, a behajtók, végrehajtók.

De nem várnak, hanem már most is cselekszenek. A kilakoltatások nemcsak az anyagi haszon és a profit miatt történnek, – hanem a távlati céljaik miatt is. Ez pedig a kormány megdöntése és egy számukra kedvező politikai konstelláció, – vagyis a liberális, a bankokat, multikat és az Uniót maximálisan kiszolgáló liberális kormányzat restaurációja.

***

Ceterum censeo: Az ország jelenlegi súlyos társadalmi helyzetében, amikor ilyen nagy a szegénység, – elvárjuk a végrehajtóktól a nyilvános vagyonnyilatkozatot, – mindenki számára jól hozzáférhetően a Végrehajtói Kamara honlapján, – különös tekintettel a Végrehajtói Kamara vezetőségére, elnökségére nézve.

Mivel a végrehajtók végeredményben “közszolgálatot végeznek” (vagy kellene végezniük – a szerk.) ezért minimum elvárja tőlük a nép, de kiváltképpen azok az adósok, akiknél végrehajtanak, – annak nyilvánosságra hozatalát; hogy milyen vagyonuk keletkezett a végrehajtói praxisuk alatt?

Amennyiben a vagyonnyilatkozat rövid időn belül nem történik meg, javasolni fogjuk a NAV-nak a vagyongyarapodások ellenőrzését, – kiterjesztve a közjegyzőkre is, akik manapság a legjobban kereső vállalkozók Magyarországon.

Ezekre az intézkedésekre azért van szükség, mert a végrehajtók jelentősen gazdagodnak a lakosság kárára, – és ahogyan Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője is fogalmazott 2013. május 16-án a végrehajtási ügyeket érintve; “fosztogatják az elesetteket.”

Ceterum Censeo 2: Ezen felül mindenképpen szükség van a végrehajtói és a közjegyzői státuszok teljes államosítására, hogy ne legyenek a legjobban kereső vállalkozók, – s így ne legyenek érdekeltek az adósok kifosztásában.

De jelenleg mivel a végrehajtó a lényegében vállalkozó formában “dolgozik” – lehetősége van arra, hogy a jogalkotó eredeti szándékát semmibe véve megkerüljék a törvényt, gondolván azt, hogy az csak az állami alkalmazottakra vonatkozik, a végrehajtói vállalkozásokra nem. – Ezért, hogy a jogalkotó akarata, vagyis a Parlament akarata minden tekintetben érvényesüljön, – s a végrehajtók is 100%-osan betartsák a törvényt, – minden végrehajtási eljárást államosítani kell, vagyis szigorú állami ellenőrzés alá kell vonni!

Így elkerülhető, hogy – a bankok, a végrehajtásokban résztvevők és a multi szolgáltatók triumvirátusa, – a tovább folyó kilakoltatásokkal, – még jobban kiélezzék az amúgy is pattanásig feszült helyzetet, – mielőtt áldatlan tevékenységüknek beláthatatlan következményei lesznek.

6 És így lakoltatnak ki ha nem fizeted meg az uzsorakamatot a banknak

Fort András/Szabad Riport – Bal-Rad/Otthonvédő csoport

***

Az ügy folytatása: A moratórium ellenére is kilakoltattak

Reklámok

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: Fort András, OTTHONVÉDELEM, Szerzők | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.