Az igazság szikrái – III. világháborús előkészületek

– avagy események most és régen, melyek sosem azok, aminek látszanak.

Mese vagy valóság?
A kiagyalóik által összeesküvés elméletnek, képzelgésnek kikiáltott, titkos forgatókönyvekkel olyankor van a legnagyobb munkája a bűnösöknek, amikor a tervek pontról-pontra megvalósulnak, és valahogy meg kell győzni róla az embereket, hogy rosszul látják a dolgokat, és minden csak véletlen egybeesés.
Erősen emlékeztetve a viccbéli feleségre, akit mikor a férje tetten ért egy idegen férfival, a kérdőre vonáskor tagadott mondván kinek hiszel nekem vagy a szemednek?
Nos, valahogy így zajlik ez is.

Ezt a világuralmi tervet és háttérben megbújó kiagyalókat, többféle jelzővel is illetik, sőt jellemzik az aktuális irányzat és a képviselőik irányultsága alapján, ezek mind szinonimái egymásnak. A globális világuralom megszerzése egy magát elleplező szűk kör igen hosszú távú, emberöltőkön átívelő projektje. Azonban a nagy terv fejezeteit folyamatosan a változó körülmények alapján kiigazítják, finomítják, tovább fejlesztik, s ha kell, alaposabb korrekciókat is alkalmaznak rajta. E projekt mára nagyrészt be is fejeződött, az utómunkálatoknál tart.

A tömegek elől sikerült is jó részt eltitkolni.
Ami azért is hihetetlen, mert a teljes kép milliónyi puzzle darabkáját, azaz a terv minden részletét, valójában a világ szeme láttára valósították meg, úgy hogy az érintettek elsöprő többsége fától nem látja az erdőt, azaz nem ismeri fel, mi zajlik az orra előtt.
Ebben nem csak a média agymosása, de az a pszichológiai elv is benne van, hogy minél nagyobb gazságot, minél aljasabb bűnt követnek el, az emberek annál kevésbé hiszik el hogy ilyen létezhet.
A világra szóló csalások 100 százalékban erre a pszichológiai elvre épülnek. Persze azért van némi rásegítés is, amikor a nyilvánvalóan felmerülő kérdések feltevőit jó esetben csak büntetik, rosszabb esetben likvidálják (ez a két véglet)

Hogy kik ezek a világhatalomra törők, arról mi is, mások is számtalanszor írtunk/írtak már, ezzel most nem is foglalkozunk.
Inkább a puzzle darabkák megmutatása, képbe illesztése, az eseményekre való rávilágítás és az összefüggések azok, amelyek érdekelnek minket.
David Icke az esetben sem jár messze az igazságtól, amikor a III. tervezett világháborúról beszél.

A múlt és a jelen eseményei összefüggnek
Ami véletlennek látszik az valójában ok és okozat
David Icke arról beszél, hogy az eddigi két világháború – melyek szintén a terv részei voltak – után milyen változások történtek, illetve az események hogyan állították a számukra szükséges irányba a világot.

Dr. Drábik János: Uzsoracivilizáció című könyvének II. kötetében részletesen ír Albert Pike munkásságáról valamint kapcsolatairól.
1859 és 1871 között Albert Pike dolgozta ki a kirobbantandó forradalmak és három világháború katonai stratégiáját, melyek a célja, a világ egy központból történő Illuminatus irányításának létrehozása. A stratégiát a Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Rite of Scottish Freemasonry című munkájában dolgozta ki:

1. Az Első Világháború. Ennek kirobbantását azért kell megszervezni, hogy az illuminátusok megdöntsék a Romanov-dinasztia hatalmát Oroszországban. Ezután Oroszországban be kell vezetni a hatalom monopolizálásának egy általuk kidolgozott új rendszerét is, az ateista és keresztényellenes kommunizmust. Egy ilyen háborúhoz szükséges volt konfliktus kirobbantása a brit és a német birodalom között. A háború után megszilárdult kommunista rendszer aztán felhasználható további kormányok megdöntésére és az illuminátus hegemónia kibővítésére, ugyanakkor a kereszténység befolyásának csökkentésére. Megjegyzések: A cárok elpusztítására Nathan Mayer Rothschild még 1815-ben ígéretet tett. A háború mindkét oldalát a Rothschildok finanszírozták, ezt követően pedig megszerezték a romanovok vagyonát, valójában ez alapozta meg a későbbi óriási Rothschild vagyont, amit a későbbiek során is ugyan ilyen nemtelen eszközökkel gyarapítottak.

2. A Második Világháború. Ennek kirobbantásához az általuk létrehozott fasizmust és a politikai cionizmust kell szembeállítani egymással. Ebben a háborúban kihasználják a fasisztákat, hiszen a zsidók gyilkolása elősegíti magának a fasizmusnak a vereségét, majd a fasizmus, illetve a nácizmus megsemmisítésével létrehozzák Izrael államát Palesztinában. A második világháború alatt a nemzetközi kommunizmust meg kell erősíteni, hogy alkalmas legyen a világ sakkban tartására, és a kereszténység további bomlasztására. Természetesen mindkét oldalt „finanszírozták” (Az illuminátus nemzetközi pénzoligarchia többször vettek részt tárgyaláson Hitlerrel a hatalom átvételéig, 130 millió márkával segítették ki. Nem mellékesen az USA is eladósodott nekik, a kommunistákat pedig a CFR-on keresztül „támogatták”. A támogatás, finanszírozás alatt kizárólag kölcsönt, azaz eladósítást kell érteni. (MA IS!)

3. A Harmadik Világháború. Az Albert Pike által hirdetett program szerint a harmadik világháborúra azért kerülne sor, hogy kiszélesítse, majd megoldja a politikai cionizmus és az iszlám világ közötti konfliktust. A két oldal kölcsönösen kimerítené egymást, és ez előkészítené a háttérerők illuminátus világközpontjának az átfogó és teljes hatalomátvételét.

Albert Pike, a Mazzininek küldött levelében, amelyet információk szerint a londoni British Museum Library-ben őriznek, a fenti 3 tervezett háborúról írt. David Icke erre a levélre, illetve tervre hivatkozik a lenti videóban, amikor a muszlimok és a politikai cionizmus, – mely ez esetbe Izraelt jelenti – közötti viszályszítást említi.

Miért van szükség még egy közel-keleti konfliktusra is?
A már amúgy is megosztott muszlimok és a cionisták látszólagos összeugrasztásának célja, hogy mint egy örvény az eszkalálódó konfliktus beszippantsa az USA-t, a NATO-t és az EU-t ebbe a háborúba. Tehát valójában keresztény fehér embereket és az arab muszlimokat akarják egymásra uszítani.
Ezért a képletbe hirtelen beemeltek egy erőszakos terrorista csoportot az ISIS-t, (vagy ISIL-t Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)) ami a semmiből keletkezett (de 2 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, és hihetetlenül jól van felfegyverezve, no meg mindenféle erkölcsiségtől még a muszlim vallásétól is mentesek). Valójában a szír konfliktusba bevont és pénzelt szunnita muszlim zsoldosok, valamint az al-Kaida terror szervezet most átcsoportosított tagjai, plusz a hozzájuk csatlakoztatott és csatlakozó további terroristák alkotják az ISIS harcoló gerincét. A finanszírozók azonban most is ugyanazok, mint Szíriában, Líbiában stb. Az ISIS nagy hirtelen gyakorlatilag lerohanta a síita vezetésű, de vegyes (síita-szunnita) lakosságú Irak egy részét, elfoglalta a gazdaságilag fontos olajkutakat, gyárakat és a stratégiailag fontos városokat, határátkelőhelyeket. Az USA szinte rögtön megpróbálta Iránt belevonni, háborúba küldeni a síita és szunnita ellentét ürügyén. Sőt már kikiáltotta a kalifátust melynek neve Iszlám Állam, és egyesek szerint nagyra törő terveket dédelget.
ISIL_kalifátus_tervek01A Közel-Kelet lerohanása azonban sokkal hamarabb várható. És ugyebár ennek része – nem is véletlenül – Izrael maga is.
Izrael nem a zsidók állama, mint azt sokan gondolják, hanem a cionistáké, csak épp a cionisták számára feláldozható zsidókkal telepítették be, ezt a tényt ugyan velük sem közölték, sőt támogatják és támogattatják is őket. A cionisták és a zsidók érdeke nem feltétlenül ugyanaz, de mivel mostani helyzet a zsidóknak is megfelel ezért ők egyelőre még nem kérdeznek.

Tehát elméletileg akár Izrael is fenyegetve érezhetné magát, mégis mit tapasztalunk? Hogy épp azzal van elfoglalva, hogy egyszer s mindenkorra „megoldja” a palesztin-ügyet, vagyis Palesztina teljes területét – most épp Gaza-t megtisztítsa az arab őslakosoktól, azaz fegyveres népirtással van elfoglalva. Ha pedig az ISIS/ISIL valóban fenyegetni fogja, akkor majd arra való hivatkozással, hogy valahol a zsidók is  keresztények, ezért az USA-nak, EU-nak és a NATO-nak kötelessége őket megvédeni!

Persze az igazság ezzel szemben az, hogy azon túlmenően, hogy Izrael maga is, egy terrorista állam, az átnevelt, népirtást tapsolva néző lakóival egyetemben, még csak nem is keresztény vallású, hanem zsidó vallású. A két vallásnak pedig ez erőszakolt összemosás ellenére sincs köze egymáshoz! Nem véletlen, hogy a judeo-kereszténységet erőltetik már vagy másfél évszázada a keresztény világra. Így sokan már el is hiszik, hogy a zsidók, végül is nem is zsidók, hanem keresztények. Ez azonban legalább akkora hazugság, mint a 9/11. (A tóra, és a talmud, nem az újszövetség, de még csak nem is a biblia) Valójában a keresztény egyházak, s némely keresztények váltak judeo-kereszténnyé, úgy hogy észre sem vették. (de ha mégis, akkor az bűn)

Az ISIS/ISIL háborúra visszatérve nem csak Izrael – eltérően a bevett szokásától – hallgat szemérmesen, hanem az USA is, sőt még a támogatásáról, azaz be nem avatkozásáról is biztosította őket. Ez a két tény azért már szemet kéne, hogy szúrjon mindenkinek.
Ezt vallja David Icke is, amikor azt mondja, hogy amikor már az ISIS/ISIL megerősödött és esetleg csúnyán fog nézni a Palesztinát elfoglaló zsidókra, akkor kell majd az EU-nak, NATO-nak, USA-nak fellépni ellenük. Azaz fegyveresen beavatkozni, és átrendezni a viszonyokat (meg a térképet) miközben a világ egyik legjobban felszerelt hadseregével és nukleáris fegyvereivel rendelkező Izrael – szokása szerint – csupán védelemért visítozik, hogy jaj az őket körülvevő arab tengerben milyen védtelenek és kiszolgáltatottak, végül mint „nevető harmadik” lép ki nyertesként a „buliból”.

Megjegyezzük, eddig is teljesen érthetetlen volt számunkra, ez a PR szöveg miszerint Izrael veszélyben lenne az őt körülvevő „arab tengerben”. Egyrészt, mert olyan katonai fegyveres-, s nem utolsósorban atom ütőerővel sikerült felszerelkezniük két rettegés közben, hogy a világon párját ritkítja, miközben a hajuk szála sem görbült, másrészt, nem az „arab tenger” ment oda, hanem a cionisták nézték ki maguknak ezt az országot, ami bár sosem volt az övék, de olaj és gáz lelőhelyekben gazdag, ezért egyszerűen elvették (megvették – Balfour zsebszerződés)

Oroszország háborúba rángatása a cionisták reménye
Azonban ez a háború, még csak a nyugatot és a jelenleg nem nyugat-csatlós arab országokat rendíthetné meg, viszont Oroszország és Kína még nem lépett be nyíltan a „buliba”. (Bár Szíriát egyértelműen és nyíltan támogatják. Valamint Iránnal is jó kapcsolatokat ápolnak.) Márpedig Kína és Oroszország két akkora önmagában is önálló birodalom, ami fölött nem lehet csak úgy átvenni az irányítást. Vagyis velük is kell kezdeni valamit. Nos, erre is látunk különböző módszereket.
Most Oroszország van soron, hiszen nem lenne okos húzás egyszerre neki ugrani Kínának is és Oroszországnak is.
Bízva abban, hogy nyugat majd nem roppan meg különösebben a közel-keleti konfliktusban, csak még jobban eladósodik, ezért már most szembenállást szítanak a nyugat és Oroszország, Kína között.
Ez ugye már meg is kezdődött, a korábbi Sanghaji ötök utódjaként megalakult az SCO (melyet 2001-ben Kína, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán és Üzbegisztán alapított, sőt megfigyelőként India, Irán, Mongólia és Pakisztán is ott van). Ráadásul a szervezet nem csupán gazdasági együttműködésről szól!
Majd folytatódott, amikor a legérzékenyebb pontjánál kapták el a cionista pénz oligarchiát, méghozzá a pénztárcájánál. Ez volt a BRICS, amely megásta a (petro) dollár sírját, most pedig létrehozta az IMF ellenlábasát is.
Meg hát a nyugat szankciói, végül nem azt az eredményt hozták, amit a világ jövendő urai vártak tőle. Kína elkezdte felvásárolni Irán bojkottált földgázát. (fent utaltunk arra, hogy a terv folyamatos kontroll alatt van, pl. az iráni fiaskó miatt is ki kellett igazítani) Ráadásul, beindult az eurázsiai oldalon a barterüzlet, valamint a jüan és más pénznemekben történő elszámolás. Oroszország estében a meghatározóbb EU tagországok ellenállásával kell számolniuk, plusz még az unió is szakadozik, és az euró szintén betegeskedik jó ideje.

Az ISIS/ISIL a Szíria háborúi mellett bedurvult az ukrán helyzet is. Bár Oroszországot eddig nem sikerült becsalni a csapdába, azaz háborúba kényszeríteni az ukránokkal, azonban ez pusztán idő kérdésének tűnik. Noha Oroszország nem csak tisztességes, de józan higgadt politikát is folytat a nyugattal pláne az ukrán hisztériával ellentétben.
David Icke úgy látja, hogy Oroszországot vagy Szíria elpusztításával való fenyegetéssel lehet az ISIS/ISIL elleni háborúba berántani, vagy Ukrajnával sikerül háborúba kényszeríteni, mert Putyin egoja nem fogja engedni a Krím lerohanását.
Mi azonban úgy gondoljuk, hogy nem valószínű, hogy a Közel-Keleten háborúba keveredne, anno Észak-Korea megtámadásával sem lehetett komolyan háborúba kényszeríteni őket.
Ám mi az ukránokkal szembeni háborúzást sem tartjuk valószínűnek, nem azért mert nem hisszük, hogy Putyin elnök büszke ember, nyilván az, van is mire büszkének lenni – sokakkal ellentétben, hanem azért nem tartjuk valószínűnek, mert Putyin elnök eddig is átgondoltan politizált, önmérsékletet tanúsított.
Csak egy nyílt hadüzenettel, vagy egy NATO-szokás szerinti hadüzenet nélküli oroszországi területekre irányuló aljas támadással lehetne, háborúba vonni, azonban erre eddig még a cionisták egyik ürügygyártása sem volt alkalmas, ráadásul így is túlságosan kilóg a lóláb, az USA és az ukránok is lejáratták magukat a fabrikált ingatag bizonyítékgyártásokkal és hazugságáradattal. Sőt úgy fest, hogy a lelőtt utasszállítóval kapcsolatos álbizonyítékok is sorra bedőlnek.

Tanulság persze van.
A cionisták mindenütt arra alapoztak, méghozzá sikerrel, hogy a népek, az országok hagyták magukat megosztani. Amíg az arab egység is csak mítosz, amíg csak a pénz számít, és az erkölcsöket sutba dobják, addig a cionisták könnyedén kijátszhatják őket egymás ellen, vígan halászva a zavarosban. Ez az európai embernél sincs másként, a vallási, ellentétek, a korrumpálhatóság, a zsarolhatóság, bármilyen megoszthatóság egyenlő a vereséggel. Divide et impera! – Oszd meg és uralkodj!

Mindenesetre, ahogy mondják „A nemzetközi helyzet egyre fokozódik, Pelikán elvtárs”

Audie – Szabad Riport

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: Audie, ELEMZÉSEK / ÖSSZEFOGLALÓK
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.