Ha megátalkodottan makacsok vagyunk és mégis perelni akarjuk a bankot – De nincs pénzünk… – Újratöltve

– Így néz ki a költségmentességi nyomtatvány –

birosagi_targyalas_illusztracio_123rf.com_fill_270x180(Figyelem az alábbi minták a tájékozódást szolgálják, hogy mire számíthatunk. – A hiteles nyomtatványok a bíróságtól kérhetők).

***

“Tájékoztató az 1-5. számú mellékletek szerinti nyomtatványok hátoldalának kiállításához:

1. A nyomtatványokat személyes költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelemhez kell csatolni.

2. Az 1. és 2. számú mellékletet a kérelmező – kiskorú vagy cselekvőképtelen (korlátozott cselekvőképes) személy helyett törvényes képviselője – tölti ki, és írja alá. Egyéni vállalkotó csak abban az esetben tölti ki és csatolja a mellékleteket, ha a per tárgya nincs összefüggésben a vállalkozással.

3. A személyi adatokat a személyi igazolvány vagy más közokirat alapján kell a megfelelő rovatokba beírni.

4. A nyomtatványokat a kiállítástól számított 60 napon belül lehet felhasználni.

5. A 2. számú mellékletben az egyéb vagyontárgyak között kell feltüntetni az értékpapírokat (kötvény, betétkönyv, kárpótlási jegy stb.), a gazdasági társaságban (szövetkezetben) fennálló üzletrészt, valamint egyéb nagy értékű ingóságokat.

6. Ha a kérelmező (hozzátartozója) munkanélküli, a járadék összegét a Munkaügyi Központ Kirendeltsége, egyéb szociális juttatás (ápolási díj, nevelési segély stb.) összegét a lakóhely szerinti önkormányzat igazolja. Ha a kérelmező (hozzátartozója) nyugdíjas, az utolsó havi nyugdíjszelvényt kell csatolni.

7. Költségmentességet a felperes a per megindítása előtt vagy azzal egyidejűleg, illetve az elsőfokú eljárást befejező határozat meghozataláig, alperes legkésőbb a fellebbezéssel egyidejűleg kérheti. Másodfokú eljárásban vagy felülvizsgálati eljárásban akkor, ha a feltételek utóbb következtek be.

8. A bíróság akkor engedélyezi a költségmentességet, ha a fél (hozzátartozójának) jövedelme nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és egyéb vagyona – kivéve az életszükségleti és berendezési tárgyakat – nincs. Engedélyezheti, ha – az egyéb körülmények figyelembevételével – a fél létfenntartása veszélyeztetett.

9. A bíróság a költségmentesség feltételeinek fennállását évente felülvizsgálja, de bármikor felülvizsgálhatja.”

Költségmentességi kérelem 1Költségmentességi kérelem 2Költségmentességi kérelem 3Költségmentességi kérelem 4Költségmentességi kérelem 5Szabad Riport/Bornemissza János

Reklámok

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: Bornemissza János, OTTHONVÉDELEM
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.