Csak nem rászáll az MNB a behajtókra? – Bírság: 30 millió

Fehér galléros pénzügyi bűnöző

…”Reméljük, hogy a behajtó cégek megrendszabályozásának, ez még csak az első lépcsője. Bár, valahogy nem nagyon hiszünk azért az MNB elszántságában, hogy végre igazságot tegyen a pofátlan és agresszív behajtók ügyében…

Már mindenki előtt világos, – a kormány, a Parlament, de még az MNB előtt is, – hogy a devizahitelezés az évszázad csalása volt. – Tessék már ezt elismerni végre, cselekedni, – s valóban elkezdeni a pofonok osztogatását a fehér galléros pénzügyi bűnözőknek!”

– Hír és vélemény –

“Súlyos panaszkezelési jogsértések a Dunacorp Faktorház Zrt.-nél” – közli a Magyar Nemzeti Bank, a honlapján.

Majd így folytatja: “A panaszkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt 30 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az MNB a problémás követelések behajtásával foglalkozó Dunacorp Faktorház Zrt.-re és szeptember 1-jéig kötelezte a feltárt hibák megszüntetésére. Kirívó problémát jelentett, hogy a társaság nem őrizte meg és nem archiválta a fogyasztók telefonos panaszait, csorbítva ezzel jogukat a problémák feltárására.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztói beadványok, illetve a hivatalból tudomására jutott tények alapján fogyasztóvédelmi célvizsgálatot folytatott le a problémás követelések behajtásával foglalkozó Dunacorp Faktorház Zrt. panaszkezelési gyakorlatára vonatkozóan, a pénzügyi vállalkozás elmúlt mintegy 3 éves gyakorlatát górcső alá véve.

A jegybanki vizsgálat feltárta, hogy a pénzügyi vállalkozás – a jogszabályi előírásokkal ellentétben – az ügyfelek telefonos panaszainak jelentős részét nem rögzítette, illetve a rögzített hanganyagok egy részét nem őrizte meg egy évig. Ezzel súlyosan korlátozta a fogyasztók azon jogát, hogy a hangfelvételt visszahallgathassák, s az arról készített jegyzőkönyvet ingyen megkaphassák.

A Dunacorp Faktorház Zrt. az MNB vizsgálatának megállapítása szerint több esetben nem készített jegyzőkönyvet sem a telefonos panaszokról, illetve számos alkalommal nem adott írásos tájékoztatást az érintett ügyfeleknek a panaszok kivizsgálásáról. A ténylegesen megválaszolt panaszok esetében ugyanakkor a pénzügyi vállalkozás jó pár esetben nem nyújtott teljes körű információt a fogyasztóknak, nem tüntette fel a számukra rendelkezésre álló jogorvoslati fórumokat, illetve megsértette a válaszadási határidőre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.

A jegybank azt is megállapította, hogy a Dunacorp Faktorház Zrt. a jogszabályi előírásokat megsértve késedelmesen módosította és tette közzé – a fogyasztók jogérvényesítésére vonatkozó jogszabályi változásokat átvezetve – panaszkezelési szabályzatát. Ugyancsak hiányosságnak számított, hogy a pénzügyi vállalkozás nem a jogszabályokban előírt adattartalommal töltötte fel panasznyilvántartását.

A feltárt problémák miatt a jegybank 2014. szeptember 1-jéig kötelezte a Dunacorp Faktorház Zrt.-t a jogsértések kijavítására. A kiszabott bírság összegének meghatározásánál az MNB figyelembe vette többek közt a problémák kapcsán érintett fogyasztói érdekek jelentőségét, a hiányosságok számát, illetve a panaszkezelésre vonatkozó jogsértések ismétlődését és gyakoriságát a pénzügyi vállalkozásnál. A jegybank hangsúlyozni kívánja, hogy a pénzügyi szervezetekkel szemben megállapított jogsértések és alkalmazott szankciók nem érintik a fogyasztók pénzügyi szervezetekkel szemben fennálló fizetési kötelezettségét, annak a fogyasztók mindenkor kötelesek eleget tenni.

Magyar Nemzeti Bank”

A Szabad Riport véleménye: Reméljük, hogy a behajtó cégek megrendszabályozásának, ez még csak az első lépcsője. Bár, valahogy nem nagyon hiszünk azért az MNB elszántságában, hogy végre igazságot tegyen a pofátlan és agresszív behajtók ügyében.

BehajtókMert sajnos a bank fenti közleménye, – csak a hangfelvételek és a fogyasztói panaszok hanyag kezelésével foglalkozik elsősorban. – Ám meg sem említi a folyamatos zaklatásokat a behajtók részéről az adósok irányában, (és itt nemcsak a Dunacorp-ról van szó), – melyekkel kapcsolatban már példát sem kell említenünk, hiszen szinte mindenkinek van erről története.

Majd, ha ezeket az agresszív zaklató cégeket is elkapja az MNB, – akkor komolyan vesszük az igyekezetét. Azt a 30 milliót amúgy is zsebből kifizeti a Dunacorp.

De hát, ne legyünk ennyire negatívak, – adjunk még az MNB-nek egy-két esélyt, szálljon csak rá a behajtó cégekre, – ha tud. Addig jó a behajtóknak, amíg csak az MNB száll rájuk, – s nem a kifosztott, dühös adósok.

Azonban a közlemény utolsó mondatával némi problémánk akadt:

“A jegybank hangsúlyozni kívánja, hogy a pénzügyi szervezetekkel szemben megállapított jogsértések és alkalmazott szankciók nem érintik a fogyasztók pénzügyi szervezetekkel szemben fennálló fizetési kötelezettségét, annak a fogyasztók mindenkor kötelesek eleget tenni.”

Nos, a magyarországi devizahitelezési-válságot, – valamint a bankok uzsorázását, s a mára már nyilvánvalóvá lett devizapiaci manipulációkat, (melyek célja elsősorban a kamatok felturbózása volt), – figyelembe véve, – azért a banknak ezt az utolsó mondatot nem kellett volna a közleményben leírnia.

Mikor már mindenki előtt világos, – a kormány, a Parlament, de még az MNB előtt is, – hogy a devizahitelezés az évszázad csalása volt. – Tessék már ezt elismerni végre, cselekedni, – s valóban elkezdeni a pofonok osztogatását a fehér galléros pénzügyi bűnözőknek!

Szabad Riport / Fort András

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: Fort András, OTTHONVÉDELEM
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.