Már kiszállnának magyar népellenes bűncselekményeikből a zsebszerződő osztrákok…

A magyar föld eladó

A népellenes bűnöket elkövető zsebszerződők és magyar hazaáruló bűntársaik menekülőre fogják, miután lelepleződtek a soha el nem évülő termőföld lopási bűncselekményükben. Nem csak az osztrák spekulánsokat kell elkapni, hanem a hazaáruló magyar bűntársakat is! Felül kezdeni: akik legyártották a szükséges szabályokat, akik tudtak mindenről és nem tették kötelességüket, akik jelenleg is hamis tanúzásban vannak…

Vigyázni, mert ez nem tekinthető még a magyar honvédők győzelmének! Ahhoz meggyőzőbbnek kell lenni és konkrét jogorvoslatokat kell felmutatni.

Tömegesen keresnek új magyar vevőt a termőföldekre a nyugati határszélen azok a külföldiek, akik korábban spekulációs céllal, zsebszerződéssel vásároltak hazai területeket – közölte MNO megkeresésére Nagy István. A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta: az új földtörvény érdemi módosításával megvárjuk az Európai Bizottság jogszabállyal kapcsolatos véleményét.

Még korántsem került pont a magyar termőföldeket érintő, úgynevezett zsebszerződések ügyére. A közéletben tapasztalható csend ellenére komoly mozgások zajlanak a háttérben – közölte a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. – nyugat-dunántúliként naponta tapasztalom, – hogy a zsebszerződés megkötésében korábban részt vevő magyar és osztrák felek közösen keresnek egy harmadik személyt, – hogy felbonthassák az eddig titokban tartott megállapodásukat – tette hozzá Nagy István.

Az államtitkár szerint jellemző, hogy a magyar fél már rég elköltötte azt a pénzt, amit az osztráktól kapott a föld ellenértékeként. Az osztrák „vevők” viszont ráébredtek arra, hogy soha nem kerülhet legálisan nevükre az a terület, amit korában fű alatt megvettek. Ezért most igyekeznek keresni egy harmadik felet – természetesen magyar állampolgárt –, akinek eladhatják a földet.

Ez – szögezte le az államtitkár – legális és jól járható út, ami ráadásul minden érintettnek kedvező végeredmény lehet. Mindezzel ráadásul a törvény is maximálisan eléri az eredeti célját, hiszen a földek legálisan és a valóságban is magyar kézbe kerülnek. Nagy István beszámolója szerint ez a folyamat inkább jellemző a nyugati határszélre, a ritkább az, hogy a törvény erejével akarja valaki kikényszeríteni a külföldi tulajdonos levonulását egy adott területről.

Az államtitkár tudomása szerint a zsebszerződésekkel kapcsolatos büntetőügyek száma alig éri el az egy tucatot.

Zsebszerződésnek tipikusan azokat a megállapodásokat nevezzük, amelyekkel egy külföldi megpróbálja megszerezni a föld tulajdonjogát, ám mivel ezt a jogszabály nem engedi, más szerződésekkel – haszonélvezeti és jelzálogjog bejegyzésével vagy haszonbérlettel – leplezik az adásvétel tényét.

Az uniós csatlakozási szerződésünkben vállaltaknak megfelelően május elsején megszűnt a külföldiek földvásárlási tilalma. De a kormány által elfogadott új földtörvény lényegében továbbra is garantálja, hogy csak a magyar gazdálkodók juthassanak termőföldhöz. A közösségi szabályozás miatt az elvi lehetőséget meg kellett adni az uniós polgárok földszerzésére. Ugyanakkor többszörös védvonalat építettek ki, komoly feltételekhez kötve a földszerzést. Ezek garantálják, hogy csak a helyben élő, életvitelszerűen gazdálkodó magánszemélyek vásárolhatnak földet. Példaként említhető a helyieknek kedvező elővásárlási jogosultsági sorrend, a hatósági engedélyezési eljárás és a helyi földbizottságok vétójoga is…

(Azt, hogy ez mennyire nem így van, láthatják a kapcsolódó anyagunkban -a szerk.)

Források: Planetaudit.orgFelsoharomszek.szek-helyek.roMNO

A Népköztársaság Mozgalom megjegyzése:

Azt ugye egyetlen percig sem gondolja senki, hogy az egyszerű, kispénzű, ám a földműveléshez értő magyar emberek kezébe kerülnek ezek a földek? – Hanem a bőséges pénzforrásokkal rendelkező, többségében fideszes nagybirtokok számát szaporítják majd, – szinte kizárólag a tulajdonosaik hasznára. – Valamint a magyarországi izraeli nagybirtokok számát is, ahogyan az majd a kapcsolódó anyagunkban is látható.

Magyarország teljes lakosságának élelmiszer ellátását nem a magán nagybirtokok (legyen az akár Fideszes, vagy annak holdudvarához tartozó, vagy más, Pl. izraeli), – oldhatják meg, – hanem ismét csak a közösségi érdekeket figyelembe vevő, s a közösségi értékeket magukban hordozó; magyar tagtulajdonosokból álló termelőszövetkezetek.

Ahogyan az már megtörtént hazánkban a 60-70-es és 80-as években, – amikor is országunk önellátó volt az élelmiszertermelésben. A sertések száma például a 30 milliót is elérte, míg 2013-ban az összlétszámuk 3 millió alá csökkent!

Az állami gazdaságok, tsz-ek és magán háztáji gazdaságok ellátták az egész ország lakosságát olcsó és jó minőségű élelmiszerrel, – melyeket a szintén állami tulajdonú élelmiszeripari feldolgozó üzemek és kiskereskedelem juttatott el a lakossághoz. – S bőven jutott külföldre is, – közép-európai KGST és a Szovjet piacra.

És igen, – ezen hazai gyártású élelmiszerek minősége összehasonlíthatatlanul jobb volt, mint a manapság kapható multiszemét, – és sokkal olcsóbban is lehetett vásárolni. – Csak a pénzéhes és velejéig szabályozatlan kapitalista rendszer nem képes megbirkózni az ország élelmezésnek problémájával, – szemben a régi népköztársaság mezőgazdaságával és élelmiszeriparával, – melyek képesek lettek volna akár 20 millió ember ellátására is.

Az Új Népköztársaságban a már jól bevált termelési módszerek véve alapul, s a maximális közösségi elvek betartásával indul majd meg a mezőgazdaság népi átszervezése, – a modern, XXI. századi követelmények szerint.

SzRTI

Kapcsolódó anyag: Jöhetnek a telepesek – Kizárólag izraelieknek eladó egy magyar termőföld terület

Reklámok

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: BELFÖLD, HÍREK | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.