Hazugság volt a “Nem leszünk gyarmat!” szlogen

Béekement 2012 január 'Nem leszünk gyarmat'

Békemenet 2012 január ‘Nem leszünk gyarmat’

– A békemenetesek feladnák Magyarország maradék függetlenségét is –

Hír és vélemény:

MTI hír: “A CÖF az Osztrák-Magyar Monarchia mintájára alakítaná át az Európai Uniót

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) az Osztrák-Magyar Monarchia mintájára alakítaná át az Európai Uniót, az erről szóló javaslatukat elküldik a közösség vezetőinek – közölte Fricz Tamás CÖF-alapító a szervezet csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Eszerint közös irányítás alá kerülne a külügyi, a hadügyi és a pénzügyi adminisztráció; ez nem jelentene föderációt, mert egyéb területeken, a szubszidiaritás jegyében, éppen decentralizálni kellene a döntéshozatalt – jelezte a politológus.”

(Figyelem, az alábbiakban a fentiek miatti magyarázkodás, – fideszes álnemzetieskedő lózungok, nota bene; csúsztatások, vakolások következnek – a szerk.) Tehát:

“Fricz Tamás mint elmondta, az Európai Unió krízisének oka az identitás- és demokráciahiány, illetve a gigantikusra nőtt bürokrácia. Az átalakítás elősegítené közös célok megfogalmazását, így az európai identitás kialakulását, mert az unió a külső, a világ többi része felé irányuló politikáját hangolná össze a közös külüggyel és hadüggyel, a közös pénzügyek segítségével pedig fel lehetne lépni a globális pénzügyi csoportok spekulációs támadásaival szemben.

Ugyanakkor vissza kell fogni az uniós bürokrácia túlhatalmát és a feladatok felét visszaadni nemzetállami hatáskörbe – jelezte Fricz Tamás.

Csizmadia László, a CÖF másik alapítója úgy vélekedett: az európai parlamenti választások után megfogalmazható fő üzenet az, hogy “az Európai Unió irányítói végre vegyék tudomásul azt, hogy a nemzeteknek van uniója és nem az unió elitjének vannak kiszolgáltatott nemzetei”. Céljaik megvalósítása érdekében nem tartja kizártnak egy európai békemenet megszervezését sem – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy a CÖF és a Szellemi Honvédelmi Mozgalom nemzeti konzultációja, országjárása nyomán elkészítették a Nemzeti Társadalmi Szerződést, amit el kívánnak küldeni a kormányzatnak. Ebben azt javasolják, hogy a kormány támogassa a külhoni magyarság autonómiára irányuló törekvéseit, illetve törekedjen arra, hogy a civileket bevonja az őket érintő jogalkotásba.

Erősítse a nemzetállami szuverenitást és akadályozza meg a globális piacnak az állam elfoglalására irányuló törekvéseit. Harcoljon az antiszemitizmus, a rasszizmus, a keresztényellenesség ellen és támogassa a gyermekvállalást, a magzati életet illesse meg a védelem – sorolta a kormányzatnak szóló javaslataikat a CÖF-alapító.

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője úgy vélekedett, hogy új európai alkotmány kialakítása szükséges, a nemzeti identitás erősítése, az idősek, szociálisan rászorulók és fogyatékkal élők védelme, a kisebbségi jogok érvényesítése érdekében.

Újságírói kérdésre válaszolva Fricz Tamás úgy vélekedett: amennyiben valósak azok a sajtóhírek, miszerint Bajnai Gordon a Bilderberg-csoport dániai találkozóján valóban Magyarország gyengítését szorgalmazta, akkor a személye nemzetbiztonsági kockázatot jelent és nincs helye a közéletben” – írja az MTI.

A Szabad Riport és a Bal-Rad véleménye: Szépen csomagolta selyempapírba, a Magyarország maradék függetlenségének felszámolására irányuló javaslatait a CÖF. A nemzetieskedő, magyarkodó lózungok selyemcsomagolása alatt nem rejtőzik más, – mint a magyar gyarmat totális felajánlása az Unió számára. Az eddig megmaradt függetlenség, – végleges felszámolása.

Mert vajon szabad volt-e, Magyarország a Monarchia alatt? – Nem volt az. Sem önálló gazdasága, pénzügye, sem önálló külügye, sem hadügye nem volt. – bele is kényszerítették a magyar népet egy olyan háborúba, – mely számára egyáltalán nem hiányzott.

És most éppen ismét az ilyen gyarmati státusz kialakítására tesz javaslatot, már nem is olyan burkoltan a Fidesz, – a békemenetesek által, – levetvén a nemzetiesség álarcát. Hazugság volt a “Nem leszünk gyarmat!” szlogen.

Ez számunkra elfogadhatatlan.

Ahogy korábban is írtuk: “Mi elvetjük a magánbankok uralmát az állampolgárok fölött. Ezért is nem akarjuk a vállunkra nehezedő Uniót, mert az Unió ezt is jelenti: Bankár uralmat.

Az, hogy mit művelnek a pénzügyi piacok és hogy fosztogatnak, s döntenek ember milliókat nyomorba, hajléktalanságba, a megsemmisülés küszöbére, – törvényes pénzügyi tevékenység címén, – a mindenható profit érdekében, – az immáron tűrhetetlen. A nemcsak emberileg, de jogilag is minősíthetetlen eljárások tömkelege rövidesen olyan társadalmi elégedetlenségbe csap át, mely nem fogja megkímélni azokat, akik mohóságukkal és pénzéhségükkel, végeredményben ennek a társadalmi katasztrófának az okozói lettek…

Minekünk nincs semmi közös érdekünk Nyugat-Európával, – az Unió vezető tagállamaival. – Mi csak az ő szemétlerakó helyeiknek kellettünk, – országunk fosztogatási célterület a nyugat-európaiak számára, – már a török idők vallon zsoldosaitól kezdve, – a mai nyugat-európai bankokig és multi szolgáltatókig bezárólag.

Mi nem leszünk a Nyugat bástyája többé, – egyrészt mert a keleti népek régóta nem az ellenségeink, másrészt mert Európa ezt sosem köszönte meg, – úgyhogy elmehet demokratástul mindenestül a fenébe.”

chained-by-eu_Bővebb véleményünk pedig ezzel együtt itt olvasható: Ingyen cirkusz a népnek – EP választások

SzRTI – B-R

Reklámok

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: BELFÖLD, HÍREK, SZRTI | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.