Retteg a burzsuj Nyugat – az új népi államoktól

Fotó RIA Novosztyi Makszim Blinov

A Donyecki Népköztársaság

– A szellemet kiengedték a palackból – a Nyugat számára oly rémisztő; közösségi társadalom szellemét –

A Nyugat által szponzorált kijevi puccsisták agresszív politikájára válaszként; – május 12-én, Délkelet-Ukrajna területén megalakultak a XXI. század első népi államai; A Donyecki és a Luganszki Népköztársaság.

Oroszország kinyilvánította lojalitását és elismerését ezen fiatal államok irányában.

De, hogy miért mondjuk azt, hogy kiengedték a szellemet a palackból – és ki is engedte ki vajon?

Nos maga Kijev volt az, aki ezt megtette. Ő verte le szó szerint a dugót a palackról, s engedte szabadon a népi demokrácia szellemét, melyet a Nyugat immáron 25 éve nagy kínkeservvel száműzött, s dugaszolt be oda, – a kelet-európai népi demokráciák, majd a Szovjetunió felszámolásával.

Ám ez csak a Nyugat számára kellemetlen szellem, – Kelet-Európa népei számára nagyon is valóság, s megújult formája; a XXI. századi népi demokrácia, – immáron az egyetlen lehetséges jövőkép.

Hiszen a Nyugat 25 év alatt mit adott nekünk? – Többnyire csak a rosszat. A szemetet, a bűnözést, a kábítószereket, az erkölcstelenséget, a csalásokat, az embertelenséget, a kilakoltatásokat.

Így mutatta ki a foga fehérét a nyugati kapitalizmus, – bebizonyítván mérhetetlen önzését, pénzéhségét, agresszivitását és kegyetlenségét.

Hazánkban sem kell talán bemutatni senkinek, – a nyugatról erőszakkal importált kapitalista rendszer által okozott mérhetetlen károkat; a szegénységet, a 4 millió koldust, a városokból szó szerint kisöpört rengeteg hajléktalant, – a kilakoltatott emberek tragédiáját, – miközben egy szűk hatalmi és gazdasági elit, – dúskál minden földi jóban.

Ezért, ma már az átlagember, – aki természetesen szegény és egyre szegényebb lesz, – már egyre inkább tudja, hogy változás kell; egy közösségi állam formájában, – melynek megjelenítője a Népköztársaság.

De mit is jelent tulajdonképpen a népköztársasági államforma, – melyből most két állam is alakult Délkelet-Ukrajnában? – Vagyis mitől retteg annyira a Nyugat?

A népi állam a Népköztárság, – lényegében szocializmust jelent, – ahol mindenki a munkája által érvényesül, ahol nem a tőke az úr, hanem a közösségi tulajdon és nincs kizsákmányolás. – Azt jelenti, hogy minden hatalom a népé, vagyis az állam számára a dolgozó ember az első, s nem a tőkés, a gazdag, a bankár, vagy a vállalkozó.

A Népköztársaságban ingyenes a beteg és az orvosi ellátás, – ingyenes az oktatás.

Mivel nincs kizsákmányolás evidens, hogy kilakoltatás sincsen. – A normális és emberhez méltó lakhatás, – alapvető állampolgári jog.

Ellenben van valódi nemzeti bank, amely kezeli a nemzet pénzét, – s van egy lakossági és egy vállalati szektort kiszolgáló állami nagybank.

Például a lakáscélú banki hitelek esetében, melyet az állami bankból lehet fölvenni, – a törlesztés könnyű, mivel a hitel állandó kamatozású, alacsony thm-el, akár 30 év futamidővel. – Hiszen a bank célja nem a bankár haszna, – hanem az állampolgár megsegítése.

A szocializmus azt is jelenti, – hogy az önkormányzati kilakoltatások helyett, – tömegesen építi az állam az önkormányzati szociális lakásokat, ahol alacsony a lakbér és a rezsi. – Hiszen a szolgáltatók állami tulajdonban vannak, s nyereségük nem a külföldi tulajdonosokat, – hanem az államot, – közvetve az embereket szolgálja.

A népi államban nincs bűnözés, nincs rablás, nincs drogozás, – pláne, míg hadiállapot van, – mikor szinte minden állampolgár fegyvert hord, – hogy megvédje hazáját a külső agressziótól. – (Ahogyan most éppen a Donyecki és Luganszki Népköztársaságban).

A rendet persze a rendőrség tartja fenn, – a felfegyverzett népi milíciák segítségével.

A XXI. századi Népköztársaság erkölcsisége összehasonlíthatatlanul nagyobb a kapitalizmusénál, – mivelhogy annak nem is léteznek erkölcsei.

A modern Népköztársaságot az erkölcs, és a közös érdek tartja össze. – Hosszú távon pedig éppen ezért, – egyszerűen legyőzhetetlen…

***

A Donyecki és a Luganszki Népköztársaságról pedig jelenleg az alábbiakat érdemes tudnunk:

Fotó RIA Novosztyi Natalija Szeliversztova

A függetlenségi referendum Donyeckben – 2014 május 11.

A május 11-én lezajlott függetlenségről szóló népszavazásról, referendumról, – (melyet a puccsista kijevi kormány katonai erőinek a rosszindulatú asszisztálásával rendeztek meg), – a következőket mondhatjuk el:

Az Oroszország Hangja információi szerint; A Donyecki Népköztársaságban minden polgárháborús veszélyhelyzet ellenére; – a szavazásra jogosultak 75 %-a vett részt a referendumban. Arra a kérdésre, hogy; “Támogatja-e Ön a Donyecki Népköztársaság (DNR) állami függetlenségéről szóló törvényt” -, a szavazók közel 89,7 %-a igennel válaszolt.

A Luganszki Népköztársaság területén 81 %-os volt a részvételi arány. A szavazók 96,2 %-a támogatta Luhanszk megye függetlenségét.

Vaszilij Nyikityin a népköztársaság délkeleti hadseregének szóvivője, kijelentette; a függetlenség kikiáltása után, a Luganszki Népköztársaság nemzetközi elismerést fog kérni az ENSZ-től – és nem szándékozik részt venni az ukrán elnökválasztáson, amelyre május 25-én kerül sor.

A népszavazás összes szavazatainak feldolgozása után, mindkét megye, – a Donyecki és a Luganszki Népköztársaság kikiáltotta függetlenségét.

A Donyecki Népköztársaság szuverén államnak nyilvánította magát

Erről szól a „DNK Kiáltványa”, amelyet Gyenisz Pusilin az ideiglenes kormány társelnöke olvasott fel. Emellett a Donyecki Népköztársaság ideiglenes kormánya, az új állam felvételét kérte az Oroszországi Föderációba, – így csatlakozni kíván Oroszországhoz.

A Luganszki Népköztársaság is kikiáltotta függetlenségét

Ezt Valerij Bolotov, a népi kormányzó jelentette be. – “Saját utat választottuk, amely független a kijevi junta zsarnokságától és véres diktátumától, a fasizmustól és a nacionalizmustól” – mondotta.

A Kreml tisztelettel viseltetik a Délkelet-Ukrajnában tartott népszavazás iránt

Oroszország tisztelettel viseltetik a május 11-én Donyeck és Luganszk megyében tartott népszavazás iránt, és abból indul ki, hogy a referendum eredményeinek gyakorlati megvalósítása civilizált módon, erőszak nélkül megy végbe; Kijev, Donyeck és Luhanszk között, – párbeszéd útján – közölte a Kreml sajtószolgálata.

Moszkva elítéli az erőszak alkalmazását Ukrajna dél-keleti részén, beleértve a nehézfegyverek bevetését a polgári lakosság ellen, ami áldozatokhoz vezetett.

A jelentés kiemeli magas részvételi arányt, amit nem zavart az sem, – hogy a kijevi kormány egységei folyamatosan támadták a szavazóköröket, – sikertelenül.

Moszkva felvetette, hogy a konfliktus megoldásába bele lehetne vonni az EBESZ megfigyelőit is.

Elindult tehát a világpolitikában egy olyan folyamat, amitől a Nyugat annyira tartott, – amit mindenképpen el akart kerülni. Hiszen az új, független népköztársaságok valós mintául szolgálhatnak a világ szabadságszerető népei számára.

És ezt a folyamatot botor módon a Nyugat önmaga indította el, saját önzésével, pénzéhségével és erkölcstelenségével. Mert nem tanul a hibáiból sohasem, s ez is lesz a veszte.

Szabad Riport / Fort András

Reklámok

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: CIKKEK, HÍREK, JEGYZETEK, KÜLFÖLD | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.