Devizahitelezés: Miről is szól az európai bíróság döntése?

Devizahitelezés Miről is szól az európai bíróság döntése

…”Ez még nem az amire várunk…”

Pénzcentrum: Devizahiteles perben döntött az Európai Bíróság

– Hír és vélemény –

“Egy magyar nyugdíjas devizaadós ügyében határozott az Európai Bíróság. A luxembourgi fórum szerint a hazai törvényszéknek kell eldöntenie, hogy tisztességtelen-e az a szerződéses kikötés, amely a kölcsönügyletben szerepel” – írja a Magyar Nemzet és a Pénzcentrum.hu

“Közzétették a világhálón az Európai Bíróságnak a Sebestyén kontra Raiffeisen-eljárásban hozott határozatát. A Kásler házaspár pere után a nyugdíjas hitelfelvevő ügye volt a második olyan hazai devizavita, amely a luxembourgi székhelyű testület elé került.

Az Uniós intézmény szerint a nemzeti bíróságnak kell eldöntenie, hogy tisztességtelen-e, ha a bank és a fogyasztók vitáját a szerződés olyan választott bíróság elé utalja, amelynek határozatai ellen a magyar jog szerint nincs helye fellebbezésnek. A hazai ítélkező fórum ilyenkor azt köteles megvizsgálni, hogy a feltétel kizárja vagy gátolja-e a fogyasztó jogainak érvényesítését, így például a perindítást. A luxembourgi határozatból az is kiderült, hogy a szerződéses feltételt önmagában nem teszi tisztességessé az, hogy a fogyasztónak a szerződés aláírása előtt általános tájékoztatást adtak.

Dr Czirmes György véleménye: Ez még nem az amire várunk.

A döntés arról szól, hogy a választott bírósági kikötés ha szűkszavú és nem kellően és előzetesen felvilágosító, akkor tisztességtelen és figyelmen kívül hagyandó. Azaz belép a rendes bírósági hatáskör.

Ami a döntésből inkább érdekes az; hogy ha az adóssal formálisan aláíratják azt, hogy mindenről előzetesen felvilágosítást kapott, nem mentesíti a bankot a bizonyítási kötelezettség alól atekintetben, hogy az adóst előzetesen részletesen tájékoztatta az előre egyoldalúan általa meghatározott feltételekről.

A szerződések és mellékleteik az eddigi tapasztalatok szerint csak általánosságban világosítanak fel, amely nem felel meg a tisztességes feltételeknek, ezért azokat egy jogállamban a bírósági döntéseknél figyelmen kívül kell hagyni.

A tájékoztatás elsősorban a devizával , árfolyam, az egyoldalú módosítással stb kapcsolatos, amely így még a szerződés semmisségét is jelentheti.

Czirmes György

SzRTI

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: OTTHONVÉDELEM, SZRTI | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.