Xi Jinping: Az atomenergia fejlesztése nem szűnik meg

Xi Jinping kínai államelnök, - a hágai atomcsúcson elmondott beszéde

Xi Jinping kínai államelnök, – a hágai atomcsúcson elmondott beszéde

…”Mind a fejlesztés, mind a biztonság fontos. A biztonság előfeltétele a fejlesztésnek. A nukleáris energia békés felhasználása hozzájárul az energetikai biztonsághoz és a klímaváltozás elleni küzdelemhez…

Kína következetesen elsődleges feladatnak a nukleáris biztonságot tekinti: a legszigorúbb szabályoknak megfelelően kell ellenőrizni a nukleáris anyagokat és létesítményeket. A nukleáris energia használata óta ötvenegynéhány év telt el úgy, hogy nem történt baleset…

Kína már sok intézkedést tett a nukleáris balesetek megelőzése érdekében, például biztonságosabb nukleáris technikát fejlesztett, a vészhelyzetben való reakcióidőt növeltük, országszerte ellenőriztük a nukleáris anyagokat és létesítményeket. Kidolgoztunk egy nukleáris biztonságról szóló rövid- illetve hosszú távú tervet; tökéletesítettük a nukleáris biztonságról szóló törvényeket és jelenleg a nukleáris biztonságról szóló állami rendeletek megalkotásán dolgozunk…

Kína határozottan biztosítani kívánja a világ és a térség békéjét és stabilitását; ragaszkodik ahhoz, hogy az egyenlőségen alapuló tárgyalásokon és baráti tanácskozásokon keresztül ésszerűen kezeljék az ellentéteket és nézeteltéréseket, valamint készen áll arra, – hogy különböző országokkal együtt a nukleáris terrorizmus felszámolására és a nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozására törekedjen…”

Nukleáris Biztonsági Csúcstalálkozó - Hága 2014

Nukleáris Biztonsági Csúcstalálkozó – Hága 2014

Xi Jinping, a Kínai Népköztársaság Elnökének, – a Hágában tartott; Nukleáris Biztonsági Csúcstalálkozón elmondott beszéde

2014.03.25. – Teljes szöveg

“Tisztelt Mark Rutte miniszterelnök, kedves kollégáim!

Ma Hágában tanácskozunk a nukleáris biztonságról, ami nagy jelentőséggel bír. Mindenekelőtt köszönetemet fejezem ki a holland kormánynak a csúcstalálkozó rendezéséért és az átgondolt szervezésért.

A múlt században az atom felfedezése és a nukleáris energia fejlesztése hozzájárult az emberiség haladásához, megerősítette az embereknek azon képességét, hogy meg tudják változtatni a világot. Ezzel párhuzamosan a nukleáris energia fejlesztésének biztonsági kockázata is van. Az atomenergia helyes hasznosítása érdekében különböző biztonsági kihívásokkal kell szembenézünk és biztosítanunk kell a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságát is.

Kollégáim!

A nukleáris biztonság megerősítése egy tartós folyamat, az atomenergia fejlesztése nem szűnik meg, nem adjuk fel az erőfeszítéseket a nukleáris biztonság megerősítéséért. A 2010-es washingtoni, a 2012-es szöuli és az idei hágai atomcsúcson a nukleáris biztonságért találkozunk. Ragaszkodnunk kell a racionális és összehangolt állásponthoz, és garantálnunk kell az atomenergia biztonságát és egészségét.

Először is, mind a fejlesztés, mind a biztonság fontos. A biztonság előfeltétele a fejlesztésnek. A nukleáris energia békés felhasználása hozzájárul az energetikai biztonsághoz és a klímaváltozás elleni küzdelemhez, a nukleáris energia hasonlít Prométheusz tűzéhez, ami reményt gyújt az emberiség fejlesztésében. De amennyiben nem tudjuk garantálni a nukleáris biztonságot és nem tudjuk ésszerűen kezelni a nukleáris anyagokban és létesítményben rejtett kockázatot, az atomenergia katasztrófát jelent az embereknek. Az elsődleges elv a biztonság.

A különböző kormányoknak és a nukleáris energiával foglalkozó cégeknek el kell ismerniük, hogy nem szabad a biztonság feláldozása árán atomenergiát fejleszteni. Intézkedéseket kell tenniük a biztonság garantálására.

Másodsorban a jogaink és a kötelezettségeink is fontosak. A jogok tiszteletben tartásával mozdítjuk elő a nemzetközi atombiztonságot. Szabályok nélkül nem megy a dolog. Az országoknak nemzetközi kötelezettségeknek kell eleget tenniük, és az ENSZ Biztonsági Tanácsa vonatkozó határozatait is tiszteletben kell tartaniuk. Kína arra szólította fel a különböző országokat, hogy gondolkodjanak a nukleáris anyagok védelméről és a nukleáris terrorizmus visszaszorításról szóló egyezményeken. Az eltérő adottságokkal rendelkező országok különböző kihívásokkal néznek szembe. A kulcs nyitja a zárat. Tiszteletben kell tartanunk, ha egy ország az adottságainak megfelelően megpróbál nukleáris biztonsági politikát bevezetni és intézkedéseket tenni. Tiszteletben kell tartani az országok nukleáris biztonsági információk védelméhez való jogát is. A méltányosság és gyakorlatiasság elveit szem előtt tartva kell előmozdítani a nemzetközi együttműködést ezen a területen.

Harmadsorban a nukleáris biztonság területén mind az autonómia, mind pedig az együttműködés fontos, és a felek ragaszkodnak a kölcsönös előnyök és a win-win szituáció elvéhez. A nukleáris biztonság először egy állami feladat és a kormány vállalja érte a felelősséget. A nukleáris biztonság megerősítése nemcsak az ország, hanem a világ számára is felelősséggel jár.

A nukleáris biztonság egy globális téma is. A hordóba beleöntött víz ott folyik ki, ahol a legalacsonyabb a donga. Az egyik országban szivárgó nukleáris anyag az egész világot fenyegeti. Több országot kell bevonni a nemzetközi nukleáris biztonsági folyamatokba, mert az országok egyrészt hasznot húznak belőle, másrészt közreműködnek benne. Az országoknak meg kell erősíteniük a tanácskozást, erőfeszítéseket kell tenni és tapasztalatcserét kell folytatni annak érdekében, egyik ország se maradjon ki ebből a sorból.

Negyedszer, mind az ideiglenes, mind a végleges megoldások fontosak. Az ideiglenes megoldások közül a legfejlettebb és a legbiztonságosabb a nukleáris technika fejlesztése, a nukleáris biztonságpolitika tökéletesítése, a nukleáris anyagok exportjának ellenőrzése és a nukleáris terrorizmus visszaszorításában való nemzetközi együttműködés.

A nukleáris biztonsági kérdés gyökeres és végleges megoldásához pedig stabil és békés körülményeket kell teremteni az országok között, és fontos a különböző civilizációk közötti nyitott és harmonikus kapcsolatok fejlesztése is.

Kollégáim! Kína következetesen elsődleges feladatnak a nukleáris biztonságot tekinti: a legszigorúbb szabályoknak megfelelően kell ellenőrizni a nukleáris anyagokat és létesítményeket. A nukleáris energia használata óta ötvenegynéhány év telt el úgy, hogy nem történt baleset.

Rotterdami Erasmus holland humanista tudós mondta, hogy a megelőzés fontosabb az orvosi kezelésnél. Az utóbbi években történt nukleáris balesetek figyelmeztették a különböző országokat, hogy minden erejükkel el kell kerülniük, hogy újra tragédia következzen be.

Kína már sok intézkedést tett a nukleáris balesetek megelőzése érdekében, például biztonságosabb nukleáris technikát fejlesztett, a vészhelyzetben való reakcióidőt növeltük, országszerte ellenőriztük a nukleáris anyagokat és létesítményeket. Kidolgoztunk egy nukleáris biztonságról szóló rövid- illetve hosszú távú tervet; tökéletesítettük a nukleáris biztonságról szóló törvényeket és jelenleg a nukleáris biztonságról szóló állami rendeletek kidolgozásán dolgozunk.

Kína aktívan mozdítja elő a nukleáris biztonságról szóló nemzetközi együttműködést. Már túl vagyunk a Kína és az Egyesült Államok által közösen építendő nukleáris biztonsági központ alapkőletételi ceremóniáján, és ez a projekt jelenleg zökkenőmentesen folyik. A központ hozzájárul a nemzetközi biztonságtechnikai regionális és nemzetközi együttműködéshez. Kína a nukleáris anyagok illegális kereskedelmének visszaszorítása érdekében erősíti meg az együttműködést Oroszországgal és Kazahsztánnal. Kína támogatja a magas dúsítású urán használatának csökkentését és adományokkal segítette a NAÜ biztonsági alapját egy képzés létrehozásában, amin keresztül az ázsiai és csendes-óceáni országok nukleáris biztonsági képességét emelik majd. Kollégáim!

A fényesség egyet lép előre, a sötétség pedig egyet vissza. Nagyobb erőfeszítéseket kell fordítanunk a nukleáris biztonságra, ahol a terrorizmusnak is kisebb lehetősége van. A tartós nukleáris biztonság érdekében Kína kész további erőfeszítéseket tenni.

Először is, Kína határozottan megerősíti a belföldi nukleáris biztonságot és fokozza az ellenőrzést minél több anyagi támogatás és emberi erőforrás ráfordításával.

Másodszor, Kína határozottan vesz részt a nemzetközi nukleáris biztonsági rendszer létrehozásában, és a különböző országokkal együtt mozdítja elő az igazságos együttműködésen és a win-win szituáción alapuló nemzetközi nukleáris biztonsági rendszer létrehozását. Kína ugyanakkor szívesen megosztja a nukleáris energia békés felhasználásában elért eredményeket is.

Harmadszor pedig Kína következetesen támogatja a nemzetközi nukleáris biztonsági együttműködést, megosztja a technikákat és tapasztalatait a többi országgal, illetve hozzájárul a regionális és a nemzetközi nukleáris biztonsági együttműködéshez. Kína támogatja a NAÜ vezető szerepét abban, hogy segítséget nyújtsanak a fejlődő országok nukleáris biztonsági képességének fejlesztésében. Kína továbbra is részt vesz a nukleáris biztonsággal foglalkozó rendezvényeken.

Negyedszer, Kína határozottan biztosítani kívánja a világ és a térség békéjét és stabilitását; ragaszkodik ahhoz, hogy az egyenlőségen alapuló tárgyalásokon és baráti tanácskozásokon keresztül ésszerűen kezeljék az ellentéteket és nézeteltéréseket valamint készen áll arra, – hogy különböző országokkal együtt a nukleáris terrorizmus felszámolására és a nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozására törekedjen. Kollégáim!

A nukleáris biztonság megerősítése nemcsak egy ígéret a részünkről, hanem a felelősségünk is van benne. Együtt kell működnünk annak érdekében, hogy az emberek biztosak legyenek abban, hogy a nukleáris energia tartósan biztonságban van és hasznot hoz az emberiségnek. Köszönöm szépen.”

 

CRI – SzRTI

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: HÍREK, KÜLFÖLD, SZRTI | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.