Ukrajna: Az oligarchikus burzsoázia két frakciója vívott ádáz csatát

…”A tömeges tiltakozások nem öltöttek osztályjelleget ebben a konfliktusban. Az oligarchikus burzsoázia két frakciója vívott ádáz csatát.

A szervezettebb és felkészültebb nyugatbarát csoporthoz nacionalista és jobboldali radikális erők csatlakoztak. Ezek az erők ügyesen használták ki az emberek elégedetlenségét, és államcsínyt hajtottak végre…”

Petr Szimonyenko levele Ukrajna kommunistáihoz

Petr Szimonyenko a KPU első titkáraKedves Elvtársak!

Hazánk legdrámaibb időszakában írom Önökhöz ezt a levelem! Az elmúlt három hónap tragikus eseményei vérontásba torkolltak, emberek haltak meg.
Ukrajna állami létét, területi egységét, szuverenitását veszély fenyegeti.

Az elmélyült társadalmi elégedetlenség Janukovics és köre elleni megmozdulásokat eredményezett. A rezsim által becsapott és kifosztott emberek megértették: a kampányígéretek csak ígéretek voltak-és maradtak.

A Janukovics klán arcátlan harácsolása elidegenítette szavazóit és támogatóit.
Janukovics gyáván elhagyta posztját!

Ám a tömeges tiltakozások nem öltöttek osztályjelleget ebben a konfliktusban. Az oligarchikus burzsoázia két frakciója vívott ádáz csatát.

A szervezettebb és felkészültebb nyugatbarát csoporthoz nacionalista és jobboldali radikális erők csatlakoztak. Ezek az erők ügyesen használták ki az emberek elégedetlenségét, és államcsínyt hajtottak végre.

Ezzel egyidejűleg a Nyugat nyíltan és minden teketóriázás nélkül avatkozott be hazánk belügyeibe. Támogatta jobboldali törekvéseket, mivel azok teljesen megfeleltek a geopolitikai erőviszonyok általuk szorgalmazott megváltoztatása céljának Európában és a világban. Annak a célnak, hogy szétzilálják az évszázados kulturális, szellemi és gazdasági kapcsolatokat az orosz és ukrán nép, valamint a korábbi Szovjetunió testvéri népei között. Az USA, a NATO, az EU, az IMF és a különböző multinacionális cégek protektorátust ígértek Ukrajnának.

A Janukovics rendszer által kinevelt radikális neonáci erők intézkedései és cselekményei jelzik: örökösei ők a náci megszállóknak. Érdekük a feszültségkeltés, az antikommunista hisztériakeltés, banditatámadások Kijevben és más helyszíneken pártunk irodái ellen, a Lenin-emlékművek elpusztítása-megrongálása, a Nagy Honvédő Háború hőseinek gyalázása, erkölcsi és fizikai terror a kommunista párt tagjai ellen, és az a követelésük, hogy tiltsák be Ukrajna Kommunista Pártjának tevékenységét.

Mindez pedig azt jelzi, hogy ezek az erők magukhoz ragadva a hatalmat, törvénytelen köztörvényes bűnök kategóriájába tartozó cselekményeket hajtanak végre nemcsak a párt funkcionáriusai, hanem a kommunista “közkatonák” ellen is!

Az ilyen eseményekre fel kell készülnünk!

Ilyen körülmények között fokozottan kell arra ügyelniük a párt kádereinek, hogy éberségük ne lankadjon, nehogy provokátorok férkőzzenek sorainkba.

Fontos, hogy minden lehetőséget megragadva elmagyarázzuk az embereknek a kívülről irányított puccsot és annak céljait és annak az állampolgárokra jelentő veszélyeit.

A gyorsan romló gazdasági helyzetre, a növekvő munkanélküliségre, a bérek és a nyugdíjak elértéktelenedésére, a növekvő árakra és megélhetési költségekre, a burjánzó bűnözésre, az emberek további rohamos elszegényedésére.

Az Ukrán Kommunista Párt vezetősége, a KPU parlamenti frakciója a továbbiakban is megtesz mindent annak érdekében, hogy ilyen nehéz körülmények között is megvédje a dolgozók érdekeit, és Ukrajna egységét és területi sérthetetlenségét.

Kedves Elvtársak!

A párt új kihivások, új próbatételek előtt áll! Erőfeszítéseinket növelnünk kell az igaz ügy, – a szocializmus megteremtése érdekében.

Ukrán Kommunista Párt logoPetr Szimonyenko az Ukrán Kommunista Párt (KPU) első titkára,
a KPU parlamenti képviselőcsoportjának elnöke.

Bal-Rad

Szabad Riport megjegyzés: Ugyan ezt a levelet Szimonyenko Ukrajna kommunistáihoz írta, de érdemes figyelni az ukrán kommunisták helyzetértékeléseit az elnyomott és kifosztott magyar embereknek is. Sok dologban nagyon is hasonló problémákat vázolnak fel.

Reklámok

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: HÍREK, KÜLFÖLD, SZRTI | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.