Hoppon marad a végrehajtó? – Végrehajtás a bíró által, – megszüntetve…

Banki adósok-devizaadósok

Dr. Czirmes György ügyvéd– 7o Milliós végrehajtás megszüntetése I. fokon –

A Budaörsi Járásbíróság egyik tisztességes bírája, nem várva a külföldi döntésekre, – a rendelkezésre álló magyar jogszabályok alapján, – szakismeretére alapozva, a mai napon (2014.02.17-én), megszüntette, – az egy devizaalapú szerződés felmondása alapján elindított cca. 7o Millió Ft értékű, – bírósági végrehajtó által lefolytatni szándékozott ingatlan végrehajtását.

A megszüntetés jogi alapja az volt, hogy a kölcsön-szerződésben ugyan konkrét forintban feltüntetett, CHF-ben nyilvántartott összeg a látszat ellenére nem lehet határozott összegű, mert az, az árfolyam miatt folytonosan változik. A határozott kölcsönösszeg hiánya a teljes szerződés semmisségét jelenti, amelyet nem lehet korrigálni, mert a pontos kölcsönösszeg meghatározása kizárólag a szerződő felek joga.

Az ítélet nem jogerős.

Ha a későbbiekben a végrehajtás megszüntetése jogerőssé válik, a feleknek külön megállapodásban, vagy ha nem megy, a bank által kezdeményezett külön perben, – el kell számolniuk egymással .

Ez esetben az elszámolandó követelés visszaesik az eredeti tőketartozásra, amelynek összegéből le kell vonni az adós által eddig bármilyen címen befizetett összeget.

A különbözet összegét tovább csökkentheti az a kár, amely az adóst esetleg a rossz szerződésből kifolyólag érte. – Ide a pszichikai kár is adott esetben elszámolható. A károkozás következményét és mértékét az adósnak kell bizonyítani.

Mivel a szerződés semmisségét a bank okozta, mert azt ő szerkesztette, saját felróható magatartására előnyök szerzése céljából nem hivatkozhat, azaz nem kérhet kamatot, és az adós kezdeményezheti a jogszabály mértékéhez és teljesítőképességéhez mért havi részletekben történő törlesztést. (A havi jövedelem cca. egyharmada).

Adott feltételek esetén, alkalmatlan időre hivatkozással, – még a törlesztés is felfüggeszthető.

Czirmes György

Reklámok

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: BELFÖLD, HÍREK, OTTHONVÉDELEM | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.