Ukrajna – Savanyú a szőlő

E_u_gységA háttérhatalom által támogatott fősodor média újabb „jereváni-rádió”-s hírrel adja tudtul, hogy savanyú a szőlő. Vagyis az EU markából kicsusszanni látszó Ukrajna Oroszországgal történő tárgyalásait megállapodásait támadja cinikusan és eltorzítva.

Mint az egyre romló ukrán gazdasági és pénzügyi helyzet mutatja, nem Magyarország (és még jó néhány EU tagállam) az egyetlen, aki dilettáns és hazájuk ellenségeinek elkötelezett politikusokban bővelkedő állam.

Az ukránok valódi érdekeit felismerve és képviselve a Janukovics-kormány a hírek szerint olyan megállapodásokat igyekszik tető alá hozni Oroszországgal, melyek pozitív hatásukat tekintve, olyan előnyöket kínál Ukrajna számára, amivel az EU nem kelhet versenyre.
Ilyen – többek között – a most tárgyalt gáz-szerződés, mely szerint az orosz földgázt Ukrajna az eddigi árnál egyharmaddal olcsóbban kaphatja a jövőben. Azonban mielőtt a „jereváni hír” szerinti hatalmas kedvezményt egyedülállónak hinnék, jó, ha tudjuk, hogy például, Örményország 50%-al olcsóbban jut az orosz földgázhoz.
Valamint azt is tudnunk kell, hogy a nagyon magas gázárat épp annak az EU-párti és még veszíteni sem tudó Timosenkónak „köszönheti” Ukrajna, aki most a börtönből kormánypuccsra szólította fel az ukránokat.

Nézzünk néhány tényt, ki mit ígért
Piacokat ígértek
Oroszországnak ezen ígérete mögött már most is és a múltban is az a tény húzódik meg, hogy jelentős felvásárlója az ukrán mezőgazdasági és ipari termékeknek.
Ukrajna_EU_csatlEzzel szemben az EU ígérete valójában az EU termékeinek felvevő piacává tenné Ukrajnát (is!) nem pedig fordítva. S ezt mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy az ukrán nemzeti érdekeket figyelmen kívül hagyó EU-s tárgyalók belementek abba, hogy az ukrán mezőgazdaságból és iparból kiszorítsák a hazai termelőket. A közlekedésben, a mezőgazdaságban és az ipar számos területén egyeduralmat adva az EU-nak. A nyugat multi cégeinek.
Az EU-s megállapodás szerinti hadiipari megrendelések ígérete valóságban az ukrán hadiipar megszerzésére irányul, melyet még jelenleg is szoros orosz-ukrán együttműködés jellemez. Kimondhatjuk, gyakorlatilag a félelmetes orosz haditechnikai fejlesztések e részének, – melyektől jogosan rettegnek – zökkenőmentes megszerzésére a valódi mögöttes cél.

Jogrend harmonizáció – a pénzért és hatalomért bármit elve
Szemben a normális értékekkel, melynek Oroszország egyik legerősebb bástyája, csatlakozás esetén, az EU-ban támogatott erkölcstelenségnek kellene utat engedni. És ezúttal nem csupán a szexuális erkölcsökre (szexuális szabadossághoz való jogokra) kell gondolni, hanem a pénzügyi, a gazdasági és a politikai erkölcstelenség elszabadítására is. Melynek társadalom-romboló hatásai már megmutatkoznak most is az IMF hitelek kapcsán. Ennek köszönhetően Ukrajnában már most is óriási probléma a korrupció, hogy az ukrán maffiát, – mely egyre jobban összefonódik a nyugati pénzoligarchiával-, már ne is említsük.

Munkaerőpiac
Óriási tévedés azt hinni, hogy az ukrán munkanélküliek (jelenleg ugyan elég alacsony az ukrán munkanélküliségi ráta) majd az EU-ban találnak munkát. Először is épp az erkölcstelen pénzvilág által támogatott ukrán maffia távoltartása jelenti az EU-nak az egyik legnagyobb gondot, tehát ez pont ellene hat a hirtelen munkavállaló elvándorlásnak. De ezen kívül az ukrán munkavállalók sem kerülnek már elbírálás alá, mint EU-tagország béli társaik. Ugyanis a valóban jól fizető állások csupán a nagyon jól képzett szakemberek számára állnak nyitva (mint az orvosok, informatikusok, hadiparban és tudományos fejlesztéseken dolgozók) ez ugyanis egy ország az agyleszívásának tipikus módszere. Ezen kívül csak az erősen kizsákmányoló alja-munkára van lehetőség.

Semmi nem az, aminek látszik
ukraine_natoTermészetesen sorolhatnánk napestig részletekbe menően az egyes konkrét gazdasági területeken bevezetendő tervezett EU-s fosztogatást. De ezek csak járulékos károk a fő csapásirány mentén, mely nem más, mint Oroszország katonai fenyegetettségének növelésével elérni az oroszok két vállra fektetését, majd természeti kincseinek elorozását, melyhez semmilyen eszköz felhasználásától nem riadt vissza az atlantista pénzoligarchia az elmúlt évszázadokban. Ne felejtsük el, hogy az EU-s csatlakozás egyúttal a NATO tagságot is jelentené, ezt bizonyítja, hogy az erre való törekvések prioritásként jelentek meg.
Vagyis Ukrajna EU-s leigázása pénzügyi, gazdasági és katonai szempontból egyaránt, valójában egy újabb lépés Oroszország felszámolása irányában.
Ahogy Magyarország EU-s megszállása (és a Kelet-EUrópai régió bekebelezése) sem jelentett mást, mint az ország pénzügyei, gazdasága, jogrendje és katonai potenciálja feletti hatalomátvétellel megvalósított lépést az orosz határok felé.
Míg Oroszország bekerítésének, (végül megszállásának) piszkos tervét nyugat felől az EU, délről pedig az ugyanazon cionista bankoligarchia vezette az USA és bábkormányai hajtják végre.

Összeesküvés-elmélet?
Ahogy a történelem folyamán látható valójában két ellenpólus létezik az atlantista (ma ezt nyugodtan nevezhetjük cionista pénzoligarchiának is) és az eurázsiai irányzat (melyet Oroszország képvisel a legmarkánsabban). Ennek küzdelmét tapasztalhatjuk az elmúlt évszázadok során. Ugyanakkor Kínáról sem szabad elfeledkezni, mely annak a BRICS-nek is tagja mely az atlantisa irányzat ellenlábasa – s mely még nagy meglepetéseket tartogat a nyugat számára. E hatalmi törekvéseknek, küzdelemnek voltak mérföldkövei a világháborúk, a gazdasági válságok, forradalmak, és puccsok, válogatott módszerű népirtások.
E témának igen bő irodalma található az interneten, könyvtárakban, irattárakban, és igen sok bizonyíték van eltemetve, vagy nehezen hozzá férhetővé téve, titkosítva. Ám ez csak annyiban kapcsolódik cikkünk jelent témájához, melyben az Ukrajnáért folyó küzdelem egy szeletét világítottuk meg, mely csak egy lépése a háttérben zajló sakkjátszmának, hogy a mögöttes célokat is megmagyarázza.

Vörös Sólyom Munkacsoport – Audie/Szabad Riport

Reklámok

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: CIKKEK, ELEMZÉSEK / ÖSSZEFOGLALÓK, KÜLFÖLD
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.