A népiszocializmus

Alapismeretek:

A nép az emberek azon természetes közössége, amelyet a közös származás, a közös környezet, a közös hagyományok és a közös körülmények alakítottak ki, és amelyhez való tartózás elsősorban természeti tényezőkön alapul. Sorsközösség.

(A nemzet azon népi származású emberek természetes közössége, akiket a közös történelmi emlékezet, a közös történelmi sorsvállalás, és a közös történelmi hivatás-küldetés elsősorban akarati-tudati vonatkozásban kapcsol össze. Elvközösség.)

A szocializmus a társadalmi igazságosság megvalósításának az ideológiája.

A népiszocialista rendszer az érett értelmű, erős erkölcsű emberekből, egészséges életmódú családokból, családi jellegű és szellemű társulásokból álló olyan államilag szervezett munkás társadalom, melyben meghatározó szerepe a munkának van. A hazafiasság és a társadalmi igazságosság eszméjétől áthatva a népi-nemzeti társulások szellemi-anyagi jólétét, vagyis az általános közjót szolgálja.

A szocializmust, mint politikai irányzatot a társadalom különböző rétegei (osztályai) nevezik vezérlő elvüknek. Vannak olyan szocialista pártok és mozgalmak, melyek a társadalmi igazságot a saját csoportérdekük alátámasztásaként  határozzák meg. Milliárdosok által irányított szocialista tömörülés társadalmi igazságossága a milliárdosok érdekeinek megfelelően fogalmazódik meg, csakúgy, mint a középréteg (középosztály) társadalmi igazságossága is a polgári réteg érdekei szerint. Az általunk népiszocializmusnak nevezett szocialista irányzat a nép, a munkás magyarság érdekeinek a védelmében és szolgálatában fogalmazza meg a társadalmi igazságosság ismérveit. Ez a népiszocialista társadalmi igazságosság, mely éles érdekellentétben áll a felső tízezer, illetve a polgári középosztály által megfogalmazott társadalmi igazságokkal, az általuk képviselt szocializmussal. De ugyanilyen érdekellentét feszül a munkás magyarok szocializmusa és a munkakerülő lumpen réteg által elvárt társadalmi igazságosság elvei között is, mert az élősködő, a többség rovására követelőző rétegnek nincsenek elfogadható érvei az igazságosság alapú jogok megszerzésére. Mert a kötelességteljesítés minden jog alapja.

A társadalmi rétegek/osztályok érdekellentéte a társadalmi igazságosságról alkotott elméleteik terén a legszembetűnőbb, és ezért a hungarista munkabéke utópisztikus elve, illetve a liberális versenyelv veszteseit segítő szociális hálóelmélet (liberálszocializmus) helyett sokkal célravezetőbb az osztályharcos elmélet elfogadása. Ezt számunkra a népiszocializmus elve jelenti, mely a népet (a magyarságot), az értékteremtő munkás magyarokat , mint a legnépesebb társadalmi réteget/osztályt képviseli és szervezi érdekérvényesítő egységbe.

Magyar Nemzeti Arcvonal

Reklámok

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: CIKKEK, ELEMZÉSEK / ÖSSZEFOGLALÓK | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.