GA Zjuganov: “…Egy történelem, egy hit, egy kultúra és közös győzelem”

GA Zjuganov _egy történelem egy hit egy kultúra és közös győzelem

Október 30-31-én ülésezett XVII. alkalommal a világ oroszainak Népi Tanácsa.

A tanácskozáson részt vett a KPRF KB. elnöke GA Zjuganov is.

Zjuganov: “A kommunizmus építésének erkölcsi kódja és Krisztus Hegyi Beszéde szövegszerűen szinte ugyanazt tükrözi vissza, – azonosak az erkölcsi és etikai értékek…

Ami a kommunista pártot illeti; mi részünkről nem elvárás, hogy tagjaink ateisták legyenek – folytatta a KPRF elnöke. – Mert van egy tiszteletben tartandó dolog; a hit!…”

A tanácskozáson részt vett a KPRF KB. elnöke GA Zjuganov is. (Képünkön, a baloldali sor, középső végén látható – a szerk.)

Az október 31-én, a Megváltó Krisztus székesegyházban – “Oroszország mint egy ország, egy civilizáció, a társadalom és az orosz nép szövetsége” – címmel rendezett plenáris ülés előtt nyilatkozott a sajtó munkatársainak GA Zjuganov:

“Hazánk évezredes történelmű. De ma már húsz éve annak, hogy 180 nemzet és nemzetiség hazájának a történelmét megszakították. De emiatt nyelvünk, hitünk, kultúránk, tradícióink nem omlottak össze. Nagyon fontos, hogy azt keressük, ami egyesít bennünket, és segít kilábalni a nehéz körülmények közül. A hit kihűlése nagy megrázkódtatásokhoz vezetett. Társadalmi megosztottsághoz, zavargásokhoz, polgárháborúhoz. A nómenklatúra árulása a Szovjetunió bukásához vezetett.” – mondta GA Zjuganov.

“25 millió orosz ma határainkon kívül él, és nagy veszélyben vannak” – figyelmeztetett a Kommunista Párt vezetője. – “El kell utasítanunk minden kísérletet arra, hogy egységünket megtörjék. Ukrán, kisorosz, nagyorosz, belorusz-egy ember, egy történelem, egy hit, egy kultúra – és közös győzelem.”

“Ma Oroszország vagyonának 35 százaléka 110 család kezében van. Ilyen éles társadalmi rétegződés sehol a világban nincs még egy. Sem Ázsiában, sem Afrikában, sem Latin-Amerikában! Ennek csak rossz vége lehet. Nem véletlen, hogy ma ezt a központi témát vitatta meg a Tanács.” – mondotta Zjuganov. – “Ebben a kérdésben már Putyin elnök is szót emelt. Kiemelve identitásunkat – a nemzeti gondolatot kihangsúlyozva.”

“Ám a nemzeti gondolkodás alapja mindig is az erős állam, a magas szellemiség, fejlett kultúra, kiváló igazságszolgáltatás, jó közösségi érzés. De az összes ilyen alapvető érték összeomlott. Az orosz embereknek végre meg kell érteniük, hogy civilizációnkat hatalmas veszély fenyegeti”

“Amikor az orosz központ összeomlott, hatalmas ellenőrizetlen térségek keletkeztek a Baltikumtól a Csendes-Óceánig” – folytatta a KPRF elnöke. – “Ez egy teljes szégyen! Amikor azt halljuk a rádióban, hogy adjuk fel Szibériát – és akkor nincs problémánk az Északi-sark körül! Nem kell az Észak-Kaukázus! Mindezek nem csak értelmetlenségek, hanem valódi provokációk is. Provokációk hazánk ellen, amely évezredes harcok, győzelmek és fájdalmak, nehéz küzdelmek árán teljesítette spirituális küldetését.”

“A kommunizmus építésének erkölcsi kódja és Krisztus Hegyi Beszéde szövegszerűen szinte ugyanazt tükrözi vissza, azonosak az erkölcsi és etikai értékek. Az ortodoxia volt az az alap, amelyre felépült a nagy orosz állam és az orosz civilizáció. Ezt teljesítette ki a szovjet korszak. Akkor nyertünk a barbár náci hordák ellen, akkor jutottunk ki a kozmoszba. Akkor valósítottuk meg nukleáris potenciálunkat, és ezzel megmentettük a világot a III. világháborútól!” – mondta a kommunista párt elnöke.”

“Az nagy hiba volt”  – folytatta Gennagyij Andrejevics, – “hogy elődeink egy időben úgy vélték: nincs szükség az ortodox hitre. Ezt nem lett volna szabad megtenni. De a háború alatt Sztálin kijavította ezt a hibát. Magas rangú egyházi vezetőkkel való tárgyalásai után a patriarchátus újjászerveződött, újjáteremtődtek a vallási akadémiák, megújult a kiadói tevékenység, új templomok épültek.”

“Ami a kommunista pártot illeti, mi részünkről nem elvárás, hogy tagjaink ateisták legyenek” – folytatta a KPRF elnöke. Mert van egy tiszteletben tartandó dolog – a hit! Mi fogjuk garantálni a lelkiismereti és vallásszabadságot!”

“Két módja van a problémák megoldásának. A párbeszéd és a háború! Mi készítettünk egy programot, amelyben garantáljuk a szólásszabadságot, a tisztességes és demokratikus választásokat.”

kprf3“Ez a program garantálja a szellemi fejlődést, az új iparosítást, a tudományos és technikai fejlődést. És ez így normális. Emberek összejönnek, és megvitatják a problémákat. Mi a nép választásokon kinyilvánított akaratát tiszteletben tartjuk. De csak a tisztességes választásokon elért eredményeket tiszteljük. Nem a rablott szavazatok alapján elért választási eredményeket” – mondotta befejezésül GA Zjuganov.
(kprf.ru)

Bal-Rad

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Kategória: CIKKEK, INTERJÚK | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.