A multik javára döntenek a bírák – Küzdelem a bírói elfogultság ellen

…”A polgári perrendtartás… kifejezetten megtiltja az olyan bírák bíráskodását az eljárásban, akik valamilyen szinten érintettek az eljárásban. (Pp. 13.§ Bírák kizárása)…”

Czank József levele a magyarokhoz:

“Tisztelt Honfitársaim!

A Magyar lakosság ellehetetlenítése és kisemmizése elleni küzdelem, részemről 12 éve folyik a távhő ZRt elleni pereskedésben.

A most következő tárgyalásom II. fokon a Főv. Törvényszéken szeptember 18 -án, kedden, 12 óra 15 perckor,Markó u. 27. II. em 3. tárgyalóban lesz.

Az eljárásban elfogultságot terjesztettem be az ellen a II. fokú bírói tanács ellen, amelynek egyik tagja, Dr. Tóth Tibor bíró, 10 éve folyamatosan benne volt a 12db. eddigi, II. fokú ítélethozatalokban.

Ezekben az ítéletekben sorozatosan az alapvető jogi normák, és alapjogok sérelme figyelmen kivül maradt az ítélethozatalnál.

Elfogultságomban ezt sérelmeztem a Fővárosi Ítélőtáblán. Beadványomat követően az ítélőtábla arról értesített, hogy a megfelelő intézkedések meghozatala végett, az elfogultsági kifogást anyagát megküldte,annak a Fővárosi Ítélőtáblának, amelynek bírói tanácsát elfogultsággal vádoltam.

Ezt követően a Főv. Ítélőtábla levélben felszólított, hogy 3 napon belül, de legkésőbb 18-án a tárgyaláson nyilatkozzam arról, hogy elfogultsági kifogásomat az eljáró bíróság, vagy csak annak jelen eljárást lefolytató 3 tagú tanácsa ellen kívánom-e  benyújtani. Tájékoztat arról, hogy csak ezt követően tud a Főv. Ítélő tábla határozatot hozni ebben az elfogultsági kifogásban. Tájékoztat továbbá arról, hogy ez nem akadálya a tárgyalás lefolytatásának.

Ez Borbély József példájából adódóan is elfogadhatatlan. A polgári perrendtartás egyébként az idevonatkozó részében kifejezetten megtiltja az olyan bírák bíráskodását az eljárásban, akik valamilyen szinten érintettek az eljárásban. (Pp. 13.§ Bírák kizárása )  Várom azok személyes jelenlétét, akik úgy érzik támogatni kívánnak ezen küzdelmemben.

Szeptember 18-án, 11 óra 40 perctől várom azokat, akik személyes jelenlétükkel támogatni kívánnak. Akinek van az eddig megszokott egyen pólót vegye fel.

Üdvözlettel: Czank József   T: 06 30 591 9684″

*

Szabad Riport Tudósító Iroda

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: POSTÁNKBÓL | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.