A cionisták megmondják, hogy mi a bűn

Hír: Cenzúrázták az internetet Oroszországban – A duma elfogadta az egyes weboldalakhoz való hozzáférést korlátozó törvényt. Gyermekpornográfiával, kábítószerek előállításával és öngyilkossággal foglalkozó oldalak kerültek feketelistára. A tiltott honlapok egységes jegyzékét 2012 novemberében kezdik majd összeállítani. A Duma korlátozta az állam arra való jogát, hogy bírósági döntést megelőzően bezárhasson egyes honlapokat. Ezentúl három konkrét jogalapja lehet: ha a honlap „pedofil, kábítószer-fogyasztói, illetve öngyilkossági jellegű információkat tartalmaz”.

Nagy is lett a felbolydulás a cionista világban.
Nem meglepő, és nem szokatlan módon a cionisták és liberálisok most is összemossák a szabadságot a szabadossággal.
Inkább köszönettel kellene venni, hogy az oroszok elvégezték helyettük ezt a munkát.
A gyermekpornó- a kábítószer terjesztése a legtöbb országban törvényileg is tiltott.
Ezért nem értjük, hogy az interneten való terjesztésük hogyan fér bele a szólásszabadságba, mi több, hogyan állítható párhuzamba a szabad információ-áramlással szerintük.
Ezt csupán az magyarázza, hogy a szabadosságot a szabadsággal szemben próbálják érvényesíteni.

Az erkölcstelenség és etikátlanság az igazi bűn
Az erkölcsi szabadosság rombolása hosszú évtizedek óta folytatódik, szerte a világban. Nem csak a szexuális erkölcsök szabadossága érhető tetten ebben az aknamunkában, hanem a normális, isteni és emberi értékrend bomlasztása is.
Az úgynevezett bocsánatos bűnök új elnevezése, mint a hazánkban jellemző cigány bűnözés – megélhetési bűnözés kifejezésre cserélése, vagy a sikkasztás, megvesztegetés, stb. – fehérgalléros bűnözés névvel illetése, de akár az erkölcsi- vagy jogi törvénysértés egyszerűen “ÜGYES”-nek titulálása – és még sorolhatnánk példákat – egyetlen célt szolgál, leplezni a valóságos bűnt, és bocsánatos botlást faragni belőle. (A katolikus judeo “keresztény” egyház búcsúcédulái is ide tartoznak.)

Emlékszünk még jól egy politikusi megnyilatkozás kapcsán, mikor is Pál György kijelentette – Orosz Lászlóné képviselő cége, az Argia Humán 26 milliós gyarapodása ügyében-, hogy az eset törvényes volt, de nem etikus… (Na ne!)

Jelenleg hazánkban (is!) a polkorrekt – bár inkább a szemforgató – megítélés szerint, tökéletesen elegendő és elfogadható, ha valami jogszerű, nem szükséges, hogy egyúttal etikus is legyen. – De nem az itt élő népnek, akik nem mellesleg az ilyen eseteknek mindig a kárvallottjai, míg az érintett politikusok és “üzletemberek” kivétel nélkül a haszonélvezői!

Ki, kit cenzúráz?
Az eredeti hír, az internet cenzúrázása kapcsán, megjegyezzük, hogy bár a nyilvánvaló bűnöket szabadságjognak titulálók, a tényfeltáró jellegű, a visszásságokra, a törvénytelenségre és valódi etikátlanságra rámutató véleménynyilvánítási- és szólásszabadság mellett már nem kardoskodnak ilyen vehemensen! Sőt!

És akkor még nem is beszéltünk a neoliberális értékrendű magukat jogvédőnek nevező szervezetekről, akik fél- és hamis információkkal igyekeznek befolyásolni az embereket, illetve eltántorítani őket a normális erkölcsű és etikus életszemlélettől, értékrendtől.
Miközben a sátánt szolgálják, glóriát akarnak a fejük köré vonni.

Oda kell figyelnünk a hírek mögött, és azok tálalása mögött meghúzódó elhallgatott részletekre, szándékokra is.
A tiltakozók között találunk olyan cégeket, mint a Wikipédia, a Yandex (orosz nyelvű böngésző), valamint több nagy közösségi portált is. Az etikátlan adatgyűjtés (pl. Facebook, IWIW, Google, stb.) ellen, az e-mail, vagy feltöltő fiókok hirtelen törlése ellen azonban nem törtek lándzsát. Pl. a Youtube is elég sajátosan cenzúráz.

A gyermekpornográfia és a kábítószer terjesztés százalékos arányban elenyésző népréteget érint szinte minden országban. Tehát az ilyen deviáns csoportokat elzárják a mindennapi “betevőtől”
Nem hullatunk értük könnyet.
Sokkal inkább azért, ha a nagy tömegeket érintő valódi információ útját akadályozzák.
Törvényt pedig mindenre lehet hozni, sok helyütt ez pusztán politikai akarat kérdése. Szerencsére van, ahol ez erkölcs és etika kérdése is.

Fordítva a lovon
Úgy gondoljuk az elsöprő többség értékrendje kell, legyen az irányadó, ha a kisebbségben lévő, erkölcsteleneket, etikátlanokat, neoliberális politikusakat és a cionisták talpnyalóit zavarja, hogy tetteik, viselkedésük nem tetszést, vagy ennél hangosabb megnyilvánulást váltanak ki a tömegekből –indokoltan -, nem az erről hírt adókat kell cenzúrázni, hanem őket, mint ahogyan ezt most az oroszok megtették.
Valamint a bűnözést kell beszüntetniük. Mert az etikátlan és erkölcsbe ütköző tettek és viselkedés (még, ha szereztek is rá jogot maguknak) maga a bűn, és akik ezt követik, elkövetik nem mások, mint a bűnözök.

Szükséges és időszerű, hogy az emberi és isteni értékrend visszaszorítása ellen ismét felemeljük a szavunkat, s a valódi értékeket az őket megillető helyre emeljük, elsöpörve útjukból a deviánsok összehordott szeméthegyeit.

Szász Gerda – Szabad Riport Tudósító Iroda

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: CIKKEK, ELEMZÉSEK / ÖSSZEFOGLALÓK | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.