Kriminalizálják az otthonvédők munkáját

Az IGAZSÁG nevében

Tegnapelőtt, (2012.07.02-án) a Budapest XV. kerület, Pázmány Péter utca 108-as számú házból kilakoltatták Nagy Lajosnét. – csak ennyi a hír a fősodratú média megfogalmazásában.

Azonban, – mint mindig – ennél sokkal többről van szó, ez esetben is. Életről és halálról. Az asszony egy 68 éves, – mindkét lábának amputálása okán – tolókocsiba kényszerült nagymama, aki rokkantként egyedül nevelte fel unokáját.
Mostanáig 70 egynéhány ezer forint nyugdíjból élve rendezett körülmények között lakott másodmagával, a számláit becsülettel fizette, hívő életet él, és az unokáját, akit fiaként nevelt fel pici korától kezdve, s még iskolába jár – mostanra kőrözött személlyé tették.
A több lakásból álló épület, mely gondozott kerttel is rendelkezik egyik 31 négyzetméteres lakását lakták kettesben. Az otthonvédők korábbi többszöri látogatása alapján elmondható, rend és tisztaság uralkodott a lakásban, noha szerény körülmények között éltek, minden egy normális életvitelre mutatott.

Ezek után jogosan merül fel a kérdés, hogyan válhattak akkor hajléktalanná, illetve unokája körözött személlyé? Mi folyik ebben a házban? Kiknek milyen érdeke ütközik? Tudja-e mindenki a maga kötelességét, teszi-e mindenki a feladatát?
Nos, nem egyértelmű a válasz ezekre a kérdésekre, akkor hát vegyük sorra!
Nézzük, milyen indokokat soroltak fel a másik oldalról

XV. Kerületi Önkormányzat – László Tamás a polgármester
Hétfői sajtónyilatkozatában a XV. Kerületi Önkormányzat ezt tette közzé: „A XV. kerületi Pázmány Péter utca 108. szám alatt lévő társasház földszint 10. szám alatti 1 szobás, 31m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének, Nagy Lajosnénak a kilakoltatása nem ok nélkül került lefolytatásra a mai napon. A hölgy bérleti szerződése, tekintettel a lakásba befogadásra került családtagok deviáns életvitelére vonatkozó lakossági bejelentésekre és megkeresésekre, nem került meghosszabbításra. A hölgy a széleskörű szakmai egyeztetések által felajánlására került segítségnyújtást nem kívánta igénybe venni. A hölgy 4 gyermekkel rendelkezik, de rendezett körülmények között saját ingatlannal rendelkező családtagjai nem kívánják őt és gyámsága alatt álló unokáját befogadni. A hölgy gondozására és elhelyezésére jogszabályok által is elsődlegesen megjelölt családra sajnos a helyzet megoldásában nem lehetett számítani, így az Önkormányzat munkatársai kerestek megfelelő elhelyezést. Ez a XIV. kerületben lévő a mozgáskorlátozott Nagy Lajosné igényeit figyelembe vevő akadálymentesített családok átmeneti otthona, ahová felvétele megkezdődött. A bekerülésig, a várakozás idejére felajánlott XV. kerületben lévő alapellátó intézményt és unokája számára a IV. kerületi gyermekek átmeneti otthonát a hölgy nem fogadta el, albérletet nem keresett. A környezetben élők nyugalmának biztosítása, a kiskorú nevelésére alkalmatlan mikrokörnyezet megváltoztatása, valamint a jogbiztonság érvényre juttatása érdekében kívánja az Önkormányzat a fennálló tarthatatlan állapotok megszüntetését.”

László Tamás a polgármester az Otthonvédőkkel azt közölte, hogy a kilakoltatást, mégsem fogják megtartani.

A Jobbik hozzáállása – Monostori Zsolt a Jobbik és a maga nevében így vélekedik
„A konkrét üggyel kapcsolatban személyes megjegyzésem, hogy a PÁZMÁNY PÉTER UTCA 108. SZÁMÚ HÁZAT LE KELLENE DÓZEROLNI, nem a kilakoltatásokat megakadályozni. Ez a ház gócpontja a környékbeli szokásos “megélhetési bűnözésnek” például utcai aknafedelek és csatorna rácsok rendszeres ellopása, a kertek kirablása (termények, ruha, vas felszerelések, szerszámok, szőlőkarók aknafedelek stb.), sufnik feltörése és kirablása.
Tisztában vagyok vele, hogy a az amputált lábú néni ebben nem lehet bűnös, de az unokája és a házban lakó valamennyi cigány nagyon is. A rendőrség, bár ismeri a történéseket, mégsem tud semmit tenni ellenük.
Mindezt azért írom le önnek is … mert a JOBBIK ILYEN KILAKOLTATÁSOK ELLENI AKCIÓKBAN BIZONYOSAN NEM VESZT RÉSZT A JÖVŐBEN SEM.”

Az igazság odaát van
Nem szokásunk tételesen cáfolni és kritizálni enyhén szólva is „maszatolós” irományokat, nyilatkozatokat, egyrészt mert nem tartjuk azokat erre érdemesnek, másrészt kissé hosszadalmas is.
Ezúttal azonban kivételt teszünk, mert eljött egy olyan pont, amikor úgy ítéljük meg, hogy vétkes hanyagság lenne nem felhívni a figyelmet, az ügyes, semmitmondó, de hatásos megfogalmazásokba csempészett aljas ferdítésre, hazugságra, és a mögöttes szándékra.

Először is le kell szögezni, még ha a leírt vádak egy az egyben igazak lennének is, mindez akkor sem indok arra, hogy bárkit családostól egyetlen otthonából az utcára hajítsanak, mint valami szemetet!

A polgármester, aki mint fent említettük azt állította, (vagy ígérte?), hogy nem lesz kilakoltatva a család. Nos, mint a tények mutatják, ez szemen szedett hazugság volt. Ezzel László Tamás, – úgy is, mint polgármester – szavahihetőségéről meggyőződhettünk. Ebből pedig az következik, hogy hazug ember szavának nem lehet, és nem is érdemes hitelt adni. Tehát hozzá több kérdésünk nincsen. Ismerjük a mondást – „Fejétől bűzlik a hal”, mely ez esetben azt jelenti, hogy ez a trend a hivatalánál, vagyis az ott dolgozók szavahihetőségét is sikeresen lejáratta egy személyben!

Az általa vezetett hivatal nyilatkozata ennek szellemében már nem is meglepő.
A bérlakások bérlői közül kettőt már korábban utcára hajítottak, ezek egyike volt a most kilakoltatott Nagy Lajosné egyik fia és családja, – ők nem kevés pénzből újították fel a lakást. Valamint a maradék két bérlő közül az egyik szintén hamarosan erre a sorsra fog jutni.

Következő állításuk: „…befogadásra került családtagok deviáns életvitelére vonatkozó lakossági bejelentésekre és megkeresésekre”. Ismereteink szerint a nagymama, pár hétre fogadta be lányát 2 gyermekkel, akiket télvíz idején hajított a „gondoskodó” önkormányzat a hideg utcára. Tudomásunk van róla, hogy egy lakásavató ünneplésről elvitték a hangoskodó fiát, aki megbilincselve ellenállt a rendőri intézkedésnek, ezért hatóság elleni erőszak miatt börtönbe csukták. A kilakoltatott asszony másik fia is börtönben van információink szerint. Hogy mi okból, arról nincs információnk.
De még ha a néni felnőtt fiai bűnözőként viselkedtek is, akkor sem a rokkant nagymamát és fiatalkorú unokáját kellett volna kilakoltatni.

Csakhogy – bár egyetértünk a bűnözők forgalomból való kivonásával, mely a rend fenntartását szolgálja, ám információink szerint, ők jó ideje nem a néni lakásában laktak.

Viszont tisztázni kell néhány nem elhanyagolható tényt. A rend fenntartása, a bűnüldözés és (igazság szolgáltatás hiányában) a jogszolgáltatás, és megtorlás NEM önkormányzati feladatkör. Különösen nem úgy, hogy „büntetésből” a védtelen időseket, betegeket és kiskorúakat dobják az utcára, vagy az állami „gyilkosképzőbe”. Ezt nem minősíthetjük konstruktív hozzáállásnak. Mindezek mellett, ha a rendőrség nem képes elvégezni a munkáját, és a bűnözőktől megszabadítani a környéket, nem az a megoldás, hogy az Önkormányzat utcára teszi a leggyengébbeket.

A következő mondatuk sem éppen korrekt. „…a széleskörű szakmai egyeztetések által felajánlására került segítségnyújtást nem kívánta igénybe venni. A hölgy 4 gyermekkel rendelkezik, de rendezett körülmények között saját ingatlannal rendelkező családtagjai nem kívánják őt és gyámsága alatt álló unokáját befogadni.
Vajon miért? Mert az általuk előrelátó és szakmailag megalapozottan javasolt átmeneti otthonban nincs is hely, és ehelyett hajléktalan szállóba kerülne? Vagy azért, mert az unokát elszakítják attól a „szülőtől”, aki eddig is támaszt nyújtott számára? – Ahogy ez már más kilakoltatásoknál is bevett szokás: Kiskorú? Irány az állami „gondozás”! Az meg mit érdekli a széleskörű szakmailag egyeztető „segítőket”, hogy ott milyen hátrányok érik, és milyen helyrehozhatatlan károkat szenved el egy gyermek. Feltehetőleg a hölgy 4 gyermeke, – akik közül kettő a börtönben ül -, nem rendelkeznek „rendezett körülmények között saját ingatlannal”.

Arra pedig hogy nem akarják befogadni a nagymamát és unokáját, nem is értjük miért lenne szükség. Hisz a néni sok tekintetben el tudja látni magát, ami pedig nem megy neki, abban a menye segít. Tudomásunk van ugyanis arról, hogy a nénihez szinte mindennap jár az egyik menye segíteni az ellátásban és a napi teendőkben. Szóval jó nagy megtévesztés, hogy a nénit valamilyen szociális ellátóban kéne elhelyezni. Ha 15 éven át megoldotta az ellátást, és most sem kér ebből a „segítségből”, akkor talán békén kéne hagyni. És nem azt állítani, hogy „A környezetben élők nyugalmának biztosítása, a kiskorú nevelésére alkalmatlan mikrokörnyezet megváltoztatása, valamint a jogbiztonság érvényre juttatása érdekében kívánja az Önkormányzat a fennálló tarthatatlan állapotok megszüntetését.”

Mert ha olyan alkalmatlan lenne a környezet, akkor a gyermek nem végezte volna el az általános iskolát sem. A negatív hatások kiküszöbölésére pedig van más megoldás is, az állami gondozás, bizonyosan nem az!
Ha igaz lenne, a Jobbikos – Monostori Zsolt-féle általánosító, kollektív bűnösséget kiáltó állítás, „Ez a ház gócpontja a környékbeli szokásos “megélhetési bűnözésnek” például utcai aknafedelek és csatorna rácsok rendszeres ellopása, a kertek kirablása (termények, ruha, vas felszerelések, szerszámok, szőlőkarók aknafedelek, sufnik feltörése és kirablása”, akkor fel kell tenni a kérdést, vajon miért tehetetlen a rendőrség? Mint írja, „A rendőrség, bár ismeri a történéseket, mégsem tud semmit tenni ellenük.”

Ahogy elnéztük a rendőrségnek momentán leginkább a politikai akarat hiányzik a bűnözés minden fajtájának, – akár a cigány bűnözés – megfékezésére.
Ha van elegendő erőforrás a regnáló rendszer számára nem kívánatos, úgynevezett radikális csoportok, bezavaró politikusok és közszereplők folyamatos megfigyelésére, zaklatására, hamis bizonyítékok gyártására, de még a cigány gyilkosságok kiagyalására és kivitelezésére is, akkor legyen az állampolgárokat napi szinten zaklató bűnözők leleplezésére elfogására is. Mert különben joggal feltételezzük – és tapasztalatain is ezt támasztják alá, itt komoly értékrendi torzulással állunk szemben. Vagyis a nép és a hatalom láthatóan másként ítéli meg, és nem ugyanazt érti a bűnözés fogalma alatt. Bűn és bűn közötti különbségtétel és eljárás a regnáló rezsim szájíze szerint üldözendő, és ítélendő el.

Ha a rendőrség nem lép fel a bűnözés ellen a kellő hatékonysággal, viszont az Önkormányzat meg „önbíráskodik” – noha nem ez a dolga -, vagyis önhatalmúlag távolít el bárkit a lakásából, akkor mik lehetnek a valós okok?

Rossz üzlet volt a rokkant lakásbérleménye az Önkormányzat számára
Mivel a kilakoltatási papíron nulla forintos tartozás szerepel, ez nyilván nem a valós ok. Bár, ha nagyon kell az önkormányzatnak valami más okból ez a lakás, akkor nyilván annak is megtalálják a módját, hogy a nénit pénzügyi présbe szorítsák – ez sem lenne egyedi eset!

Ha azt vesszük alapul, hogy a bérlők nagy része cigány, és ezek között többen közülük, bűnözésből éltek, vagy deviáns magatartást folytattak, akkor bizonyos fajta tisztogatásra utaló jeleket vélünk felfedezni. Ám itt visszautalnánk arra, hogy a bűnözés visszaszorítására vagy a deviáns magatartás megváltoztatására nem megfelelő eszköz a családok folyamatos kilakoltatása. Ez csupán a problémák exportálását jelenti más kerületekbe, településekre, vagy a közterületekre. A fűnyíró elv pedig azokból is deviáns viselkedésű embereket formál, akik addig nem így viselkedtek.

Ha nem más célra akarják hasznosítani területet, hanem továbbra is megtartják a bérlakásként, akkor kettős a haszon, mert kilakoltatott családok helyett olyan magasabb költségeket is megfizetni tudó bérlőknek adhatják ki, akikkel gondjuk sem lesz. Nő a haszon, és a problémákat is „lepasszolták”

Az Önkormányzat ne tetszelegjen az ítélet végrehajtó szerepében, nem ez a dolga! Különösen, ha olcsó népszerűséget hajhász a környékbeliek panaszáradatára, miközben saját embertelenségét és tehetetlenségét leplezi.

Mint 2-án kiderült a tulajdonosi jogok gyakorlása a XV. László Tamás joga. (azt nem mondjuk, hogy felelőssége is, hisz felelősségvállalással még egyetlen kilakoltatás alkalmával sem találkozunk)
Mivel pedig a házból immár 3 bérlőt is kilakoltattak családostól, tudomásunk szerint még egy további kilakoltatás is várható, – 25.000Ft-os tartozás miatt. (Egyébként ez a lakó is rokkant), úgy tűnik, rövidesen csak egyetlen lakás marad lakottan. Valószínűsítjük, hogy az Önkormányzatnak egyéb elképzelése a terület hasznosítására, mely nem feltétlenül egyezik a bérlők, v agy hajdani bérlők érdekeivel.

De van itt még néhány szereplő ebben az ügyben, akik érdekeltek lehetnek egy más irányú hasznosításban. Az ingatlangazdálkodás úgy az Önkormányzat, mint a tulajdonában lévő holding profiljába is belefér.
S itt mindjárt bele is ütköztünk egy anomáliába. A XV. kerületi önkormányzat honlapján a következőket találtuk:
Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. (Cím: 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.)
Vezérigazgatója Dr. Gregorits Ferenc, ám a cég honlapján nem ez a név szerepel.
A társaság fő tevékenységi köre az ingatlankezelés, 45 fős létszámmal, és nem lennénk meglepve, ha kiderülne, hogy tényleges munkákat olyan alvállalkozókkal végeztetnék– a mostani gyakorlat szerint – ahonnan csurran-cseppen is.
A Zrt. a Tulajdonos XV. kerületi Önkormányzattal kötött Megbízási Szerződést, a XV. kerületi Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja az anyagiakat. A pénzügyi finanszírozás tervszámait az önkormányzati költségvetés és a Palota Holding Zrt. Üzleti Terve tartalmazza. A Zrt. 1992. január 1.-jétől kezeli az önkormányzati lakásokat, és nem lakás bérleményeket. Számlázza és beszedi az önkormányzatot megillető lakbéreket és bérleti díjakat. A 2005. évtől az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérlői távfűtési díjhátralékának kezelési, behajtási tevékenysége új feladata a Zrt-nek. Ezeken túl, elvégzi az önkormányzati lakások elidegenítését, nyilvántartja a részletfizetéseket. Továbbá a költségvetésben meghatározott anyagi fedezet mértéke szerint a Zrt. a kezelésében lévő ingatlanokon felújítási és karbantartási tevékenységet lát el.

Mennyire jó üzlet ez?
Noha az Önkormányzatok rendszerint azon sopánkodnak, hogy semmire sincs pénzük, azért úgy tűnik, amire nagyon akarják, arra van. Bár a XV. kerületi önkormányzat saját honlapján szemérmesen „hallgat” a saját maguknak kiosztott javadalmazásokról, de a közzétett holdingos bérezés és juttatás, azért igen jó támpontot ad ennek megbecslésére.
Összesen 2120db ingatlan van az önkormányzat birtokában, melyek vagyonleltári értéke mintegy 20 milliárd forint. Ezen felül a magántulajdonú valódi társasházak (2442db) ingatlanját is „kezeli”, az Önkormányzat holdingja, melynek jó része magántulajdonban van.
Úgy gondoljuk, van azért akinek ez igen jó üzlet.
Dr. Gregorits Ferenc vezérigazgató – személyi alapbére 530.000Ft/hó erre 100% prémium jöhet + célprémium + 49.000Ft/hó költségtérítés
Ambrus János műszaki főmérnök – személyi alapbére 520.000Ft/hó + 80 % prémium + költségtérítés 35.000 Ft/hó
Árkosi Sándor ingatlankezelési főmérnök – személyi alapbére 480.000Ft/hó, 80% prémium
Pálfi Istvánné gazdasági igazgató – személyi alapbére 470.000Ft/hó + 80% prémium
Ám a Palota Holding ingatlan és Vagyonkezelő honlapján, meg ezt láthatjuk „A Palota Holding Zrt. 1992. január 1-jétől kezeli az önkormányzati tulajdonú lakás- és nem-lakás célú helyiségeket, telkeket.”
Vezérigazgató: Dr. Kiss Gyula, – Gazdasági igazgató: Pálfi Istvánné, Műszaki igazgató: Benedek Lajos
Dr. Kiss Gyula vezérigazgató – személyi alapbére 600.000Ft/hó (egyéb juttatásokról szemérmesen hallgatnak (pedig az alapbérnél magasabb feltehetőleg ugyan azokkal a feltételekkel működik, mint Gregorits Ferenc esetében )
Benedek Lajos műszaki igazgató – személyi alapbére 500.000Ft/hó (egyéb juttatásokról szemérmesen hallgatnak)
Pálfi Istvánné gazdasági igazgató – személyi alapbére: 540.000Ft/hó 80% prémium
Nos, mint látjuk, valaki nem frissítette valamelyik adatlapot, mert két különböző nevet is látunk feltüntetve, mint vezérigazgató. Ha nem pusztán hanyagságról lenne szó, akkor rosszabb a helyzet, mert ez esetben ugyanannak egy cégnek két vezérigazgatója is lenne.
A holding egyedüli részvény tulajdonosa a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, a cégjegyzék szerint az ügyvezetés típusa egyszemélyes igazgatóság, a tulajdonosi nyilatkozat aláírója a 2011-es évben László Tamás polgármester volt, és a holding mérleg szerinti eredménye: 12.126.000Ft volt, (ez az adózás utáni eredmény) mindez úgy, hogy a személyi ráfordítások összege éves szinten 216.354.000 forint volt.

Válaszunk tehát egyértelmű, bizony, hogy jó üzlet!
Most már csak az a kérdés, hogy ki is a Holding vezérigazgatója valójában? A cégjegyzék szerint, mely az ez év március 22. napján hatályos adatokat tartalmazza, dr.Kiss Gyula (7100 Szekszárd) tisztsége, vezérigazgató.

Van az önkormányzatnak még több cége is, melyeket honlapjukon meg lehet tekinteni, (http://www.bpxv.hu/index.php?page=gazdasagi) mi csak egyet vizsgáltunk meg, azonban azt találtuk, hogy a bevételtől független a vezetők javadalmazása, melyet feltehetően az Önkormányzat, mint 100%-os tulajdonos állapít meg.
Ez a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (RUP-15 Kft.) Cím: 1153. Budapest, Eötvös utca 1. Jelenlegi létszám: 6 fő, a 2011. évi adózott eredményük 1.482.000Ft.
A Kft. a Tulajdonos XV. kerületi Önkormányzattal kötött Megbízási Szerződést, a XV. kerületi Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja az anyagiakat. A pénzügyi finanszírozás tervszámait az önkormányzati költségvetés és a RUP-15 Kft Üzleti Terve tartalmazza.
Ez a leírás eddig szóról szóra megegyezik a Palota Holding esetében leírtakkal.
A Kft. főbb tevékenységei a városfejlesztési tervek teljes műszaki előkészítése a kapcsolódó beruházások lebonyolítása, és pénzügyi elszámolása az Önkormányzat felé; a fenti tevékenységhez szükséges beszerzések teljes körű lebonyolítása.
És erre a külön céget alapítottak! – Vajon miért nem fér bele az önkormányzati munkába ezen feladatok ellátása?
Oláh Béla – ügyvezető – személyi alapbére 500.000Ft/hó + 50 % prémium +mobil telefon használat + 40.000 Ft/hó (saját gépjármű használat)
És a Kft tulajdonosa 100% ban itt is a XV. Kerületi Önkormányzat, melynek képviselője László Tamás polgármester úr, aki a Fidesz KDNP színeiben tevékenykedik. (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-Display.aspx?b=tdlG2uPXqw3w3%2bgMMrmDzQ%3d%3d&o=YuInhwzjfCZSQct2K7XDgg%3d%3d&so=1)

Ezt találtuk a függöny mögött.
Azonban egy hosszabb kutatás feladata lenne annak kiderítése, hogy a közpénzek honnan, hová és milyen célból vándorolnak. Annak szemléltetésére azonban alkalmas, hogy megértsük, ebbe a rendszerbe nem férnek bele a munkanélküliek, ellátatlanok, rokkantak, de időnként még a kisnyugdíjasok sem. Sőt annak megértésére is igen alkalmas, hogy meglássuk a szociális érzéketlenség okát, a havi félmilliós fizetések magasából ezek az emberek nem látszanak, ám ha mégis, akkor csupán, mint zavaró tényező, vagy bevételi forrás. Pedig pénz van, elég, mint láttuk, mindenre, ami ebbe az értékrendbe belefér. Az meg a kutyát sem érdekli, hogy milyen könnyen lehetne segíteni az elherdált pénzekből sok-sok bajbajutott családon. És akár életeket lehetne megmenteni.

Hogyan kriminalizálják az Otthonvédők munkáját?
Összegzésképpen az üzleti érdekeken felül, elmondhatjuk, hogy a fenti esemény üzenete, a hatalom és holdudvara részéről az, hogy az otthonvédőket, akik egy rokkant nagymama és unokája érdekében szálltak síkra, azzal kriminalizálják, hogy bűnözőket véd. Már pedig nem erről van szó! Nem a bűnözőket, hanem a kiszolgáltatottakat. Aki ezt az óriási különbséget nem látja, az vagy vak, vagy rosszindulatú, mint például a Jobbik nevében véleményt formáló Monostori Zsolt. Mert meg kell érteni, hogy otthonhoz még akár a bűnözőnek is joga van, ha letöltötte büntetését. Hát még annak, aki rendben tartja otthonát, és egyedül nevelni kamaszkorú unokáját. Aki lehetőségeihez mérten próbálja fizetni számláit.
Az otthonvédelem elsődleges feladata és célkitűzése, hogy senkit sem szabad az utcára tenni, a lakhatásra, egy fedélre a feje fölé, mindenkinek joga van fajra, nemre való tekintet nélkül.

Audie – Szabad Riport Tudósító Iroda

Reklámok

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: JEGYZETEK, OTTHONVÉDELEM | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.