Titkos üzenetváltások a bankok és a végrehajtók között

BankLeaks: A Bankszövetség régóta összejátszik a végrehajtókkal.

A végrehajtói kamara nem az államnak, hanem a bankoknak dolgozik. – Tudatosan kerülte ki az adósok jogorvoslati lehetőségeit a Bankszövetség és a Végrehajtói Kamara!

Birtokunkba jutott egy dokumentum, mely bizonyítani látszik azt a tényt, hogy a Magyar Bankszövetség, régóta összejátszik a végrehajtó hiénákkal. Mi sem bizonyítja jobban ezt az állításunkat, mint az a tény, hogy a Bankszövetség és a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara, TITKOSÍTOTT ÜZENETEKET VÁLTOTTAK, s feltehetőleg váltanak mai is, a várható és már megtörtént hitelek bedőléseiről.

Elméletben, ahogy az önálló bírósági végrehajtónak az államot kellene szolgálnia, s nem önmagát, – mint ahogyan ez mostanában történik, hiszen szemmel látható a végrehajtók anyagi gyarapodása, – úgy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarának is az államot kellene szolgálnia, a magántulajdonban lévő bankok helyett.

De, hogy ez mennyire nem így van, arra bizonyíték az alábbi anyag egy részlete, mely dokumentum a “Beszámoló a Bankszövetség 2008 IV. negyedévi tevékenységéről” – címet viseli.

A minket érdeklő rész, az anyag 27. oldalán kezdődik. A továbbiakban szó szerint idézünk ezen dokumentumból. Szerkesztőségünk megjegyzéseit dőlt betűvel, a hosszabbakat csillaggal választottuk el az idézett bankszövetségi beszámolótól. Tehát lássuk az anyagot:

***

“V. SZÖVETSÉGI KAPCSOLATOK, RENDEZVÉNYEK

1. Bírósági végrehajtói konferencia

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara és a Magyar Bankszövetség 2008. november 27-én nagy érdeklődést kiváltó, közös konferenciát szervezett a bírósági végrehajtás jövő évi változásairól és az elektronikus eljárások alkalmazásáról a bírósági végrehajtásban.

A konferencián elsősorban banki jogászok, követeléskezelők és egyéb üzleti területek szakemberei vettek részt, de ott voltak a pénzügyi vállalkozások, lízing- és faktoring cégek szakértői is. Dr. Krejniker Miklós, a kamara elnöke a végrehajtók előtt álló új feladatokról, a kamara informatikai fejlesztéseiről és arról beszélt megnyitójában, hogy az elektronikus eljárások a végrehajtók munkájában is paradigmaváltást eredményeznek.

Császti Ferenc, a kamara ügyvezető alelnöke a zálogtárgyak egyszerűsített értékesítéséről, az elektronikus árverések szabályozásáról tartott előadást, továbbá ismertette a kamara online árverési rendszerét és az elektronikus végrehajtói megkeresésekkel kapcsolatos informatikai fejlesztési projektet. Jelenleg több végrehajtáshoz kapcsolódó, igazságügyi minisztériumi rendelet előkészítése zajlik a végrehajtói kézbesítéshez, az elektronikus árverési rendszer működtetéséhez és a bírósági végrehajtáshoz kapcsolódó, egyéb rendeletek módosításával kapcsolatban; ezekről szintén tájékoztatta a hallgatóságot. (A rendeletek a Magyar Közlöny 175. számában, 2008. december 10-én megjelentek.)

(!!!) A zálogtárgy egyszerűsített értékesítése – amelyben a felek 2009-től megállapodhatnak – viszonylag gyors megtérülést nyújt a hitelezőnek, ugyanakkor őt nem terheli felelősség az értékesítés sikeréért. Nem kell végrehajtási jogot bejegyezni, nincs becsérték-megállapítás, a végrehajtás kizárólag a zálogtárgy értékesítésére irányulhat. Az értékesítést követően az összeg kiutalásával és az értékesített ingatlan kiürítésével az eljárás befejeződik. A jogorvoslati kör szűkebb, mint a hagyományos végrehajtási eljárásnál.” (!!!)

***

(Ez a fosztogatás magas foka, s ebben állapodott meg a Bankszövetség, a Végrehajtói kamarával. Ez tette lehetővé a magyarok otthonainak tömeges elárverezését! Tehát akkor olvassuk csak még egyszer: “A jogorvoslati kör szűkebb, mint a hagyományos végrehajtási eljárásnál.” – Ez annyit jelent, hogy tudatosan kerülte ki a jogorvoslati lehetőségeket a Bankszövetség és a végrehajtói kamara! – a szerk.) De lássuk tovább a Bankszövetség beszámolóját!

***

“Az elektronikus árverési rendszert 2009 elejétől folyamatosan elérhetik a felhasználók. A rendszert a végrehajtókon kívül az árverezők elektronikus nyilvántartásában szereplő felhasználók is igénybe vehetik; a hirdetményeket és a licitálásokat pedig külső érdeklődők is figyelemmel követhetik.”

***

(A szerkesztőség megjegyzése: www.mbvk.hu árverések menüpont. Megdöbbenhet az olvasó, mivel találkozik ott! Több ezer ingatlanárveréssel egy időben! – a szerk.) Képernyőmentés erről >> ITT és >> ITT

– Látható, hogy jelenleg, ezen a napon; 2011. szeptember 21.-én, 5840 ingatlan árverés folyik egyszerre! Másnap, szeptember 22.-én már 5867! Egyetlen nap alatt 27 árverésre került ingatlannal növekedett a szám! >> ITT )

***

“Az árverésekre vonatkozó szabályozást a bírósági végrehajtási törvény (Vht.), az igazságügyi és rendészeti miniszter rendelete, valamint a kamara által közzétett, részletes felhasználói szabályzat tartalmazza. A kamara az elektronikus árverési rendszer bevezetésétől az árverések nyilvánosságának és hatékonyságának a javulását, s nem utolsósorban az árverési vételárak emelkedését reméli.” (Vagyis a magasabb profitot! – A szerk)

“A kamara a bírósági végrehajtók és a bankok közötti kommunikációra is kidolgoz egy elektronikus rendszert, amely előkészítés alatt áll.” (Azóta már teljes erővel működik – a szerk.)

“A bírósági végrehajtók rendszeresen megkeresik a bankokat, hogy információt szerezzenek azoknak a magánszemélyeknek, jogi személyeknek a számlaadatairól és egyéb pénzügyi megtakarításairól, akik ellen végrehajtási eljárás folyik.

Emellett a bankokhoz megkeresések érkeznek az adóhatóságoktól, a nyomozó hatóságoktól, a közjegyzőktől, illetve egyéb szervezetektől. Ez évente az egész bankrendszerben csaknem kétmillió személyre vonatkozó adatkérés, amelynek teljesítése hatalmas kapacitást köt le a banküzemben, ráadásul a jogszabályi rendelkezések szerint az adatközlést ingyenesen kell teljesíteni.”

***

(Ennyit a banktitokról! – Azért akarták a bankok mindenáron, hogy minden embernek legyen bankkártyája, és számlán tartsa a pénzét, hogy így, a fent leírt módon, könnyedén kifoszthassák a mondvacsinált és generált tartozások miatt, – a bankok és a végrehajtók hathatós összejátszásával! – a szerk.)

***

(!!!) “A végrehajtói kamara által kidolgozott, új elektronikus kommunikációs rendszer az egyes önálló bírósági végrehajtóktól érkező, a végrehajtó elektronikus aláírásával ellátott megkereséseket időbélyegzővel ellátva, titkosított üzenetként továbbítja az egyes bankokhoz. A megkeresésekre adott banki válaszokat, minősített elektronikus aláírással és szintén időbélyegzővel ellátva, titkosított üzenetként kell majd az elképzelések szerint továbbítani. A kamara megkezdte a rendszer ismertetését a bankokkal, az alkalmazás bevezetéséhez azonban számos előfeltételt kell még mindkét oldalon megteremteni.” (!!!)

***

(Titkosított üzenet oda, titkosított üzenet vissza. Reméljük senki nem olyan naív, hogy még mindig a nemlétező banktitokra gondol, hiszen az előbb cáfolta meg éppen ez a jelentés, hogy az nem létezik. Ahogy írják; évente “kétmillió személyre vonatkozó adatkérés,” – után ez már formálisnak sem mondható.

Tehát a titkosítás esetében szó sincs a banktitok megtartásáról, – inkább a Bankszövetség és a Végrehajtói Kamara titkos üzelmeiről, melyeket minél jobban el akarnak rejteni a nyilvánosság elől. Miért is? – Ahogy már írtuk az imént, hogy mind a bankoknak, s mind a végrehajtóknak nem más a céljuk, mint a minél magasabb profit, sőt extra profit elérése. Mi más is lenne, egy bank célja? – De hogy a végrehajtók célja is ez, azt már kevesebben tudják. Pedig bizony így van ez, – az “önálló bírósági végrehajtó” elnevezés tulajdonképpen nem jelent mást, mint egy önálló vállalkozást, pontosabban önálló fosztogató vállalkozást, melyben a bankokkal karöltve, kifosztják a magyar embereket, elveszik ingatlanjaikat, teszik hajléktalanná őket.

Ugyanakkor Krejniker Miklós egy korábbi megnyilatkozása szerint ők nem minősülnek adóalanynak, vagyis nem fizetnek adót, és mindezt a példátlan fosztogatást, az állam nevében és állami jogosítványokkal felszerelkezve végzik el, – ám ezekből a javakból az állam kapja a legkevesebbet. Annál többet a bankok és  a végrehajtók.

Miközben magánvagyonuk soha nem látott mértékben gyarapszik, melyet az emberek kifosztásából érnek el, – ezért is hívjuk őket hiénáknak. Mások lassú halála árán gyarapszanak, – adót nem fizetnek. Vajon miért nem jut eszébe senkinek VAGYONNYILATKOZATOT KÉRNI A VÉGREHAJTÓKTÓL? – Mint állami alkalmazottaktól, és közszereplőktől… – a szerk)

***

“A banki munkatársak oldaláról dr. Garancsi Zsolt foglalta össze a hitelintézetek végrehajtói megkeresésekkel, inkasszószabályozással és végrehajtással kapcsolatos problémáit.

Ha a megkereséseket elektronikus úton továbbítják, az kiterjeszti az alkalmazást, ami a bankok eddigi problémáit is megsokszorozza. Ez felveti a szabályozás és költségviselés átgondolásának szükségességét is. A bankok és a végrehajtók közötti együttműködés legérzékenyebb, újraszabályozásra váró kérdése a Vht. 6. § szerinti azonnali beszedési eljárások; ezek szabályozását érinti a pénzforgalmi törvény, amely 2008. év végétől kezdődően egyeztetés alatt van.”

***

(Nos, egyenlőre ennyit, annak a hatalmas társadalmi válságnak az egyik hátteréről, mely az országot sújtja manapság.

Nem kell minden okkeresésben felmenni a világpolitikáig, a nemzetközi háttérhatalomig, Londonig, Tel Avivig, New Yorkig, – megvannak azoknak a helyi hűbéresei is.

A magyarországi bankokra, valamint a velük összejátszó önálló bírósági végrehajtókra vonatkozó információk folyamatosan áramlanak hozzánk, s ezeket a megfelelő időben egytől egyig nyilvánosságra is hozzuk.)

BankLeaks – Szabad Riport Tudósító Iroda

Reklámok

Admin névjegye

Az Igazság semmitől sem fél! - Csak attól, ha elhallgatják.
Galéria | Kategória: OTTHONVÉDELEM | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Visszajelzés: Titkos üzenetváltások a bankok és a végrehajtók között – (Újtatöltve) | Szabad Riport

Hozzászólások lezárva